Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017/2018 н.р.

Положення

Інформаційний лист

Зразок анотації

Наказ МОН

Додаток 1

Завантажити наказ №827

Список переможців

Спеціальності

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно – розшукова діяльність

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура

12.00.11 – міжнародне право

12.00.12 – філософія права