Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого запрошує на навчання за спеціальністю 051 «Економіка»

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня

«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»

Освітня програма акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат про акредитацію № 1191 від 29 січня 2021 р.

Університет пропонує абітурієнтам унікальну можливість здобути сучасну економічну освіту з поглибленим вивченням:

 • права
 • теорії та практики управління
 • кращого досвіду вітчизняного підприємництва.

До освітніх компонент ОП «Бізнес-економіка» включено «Кейс-стаді «Прикладна економіка» та «Кейс-стаді «Прикладний бізнес» – практико-орієнтовані заняття для студентів, які разом із викладачами кафедри проводять підприємці м. Харкова.

Випускники освітньої програми «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» можуть працювати:

 • економіст-аналітик,
 • фінансовий економіст,
 • експерт із питань фінансово-економічної безпеки,
 • керівник бізнес-проєктів,
 • економіст-конкурентолог,
 • цифровий економіст,
 • бізнес-консультант,
 • форсайтер,
 • оглядач з економічних питань у ділових ЗМІ та ін.

Освітня програма другого (магістерського) рівня

«БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»

Освітня програма акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, рішення № 2(19).2.53 від 28 січня 2020 р. Сертифікат про акредитацію № 133.

Освітня програма орієнтована на підготовку професіоналів, здатних до високоефективної практичної діяльності в різних галузях і сферах економіки, консультування з соціально-економічних, організаційно-управлінських та правових питань господарської діяльності на національному та міжнародному рівнях.

Досягненню мети освітньої програми сприяє довготривала співпраця Університету з роботодавцями, серед яких керівники підприємств, державних органів та установ, органів місцевого самоврядування, національних і міжнародних консалтингових фірм.

Випускники освітньої програми «БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» можуть працювати:

 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • керівники функціональних підрозділів;
 • професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
 • бізнес-консультанти національних та міжнародних консалтингових компаній;
 • керівники та професіонали консультаційних служб органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • керівники консультаційних служб підприємств, установ та організацій;
 • керівники та партнери консалтингового бізнесу різних організаційних форм і видів;
 • керівники та професіонали аналітичних центрів, експертних організацій, бізнес-видань і ділових проєктів державних, громадських і бізнес-організацій.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ можна на кафедрі економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:

вул. Пушкінська, 77, каб. 224-225, м. Харків, 61024

тел.: +38(057)704-92-58

e-mail: econom_theory@ukr.net,  kafekonom@nlu.edu.ua

Зав. кафедри – професор Шевченко Людмила Степанівна

Старший лаборант – Харькова Ганна

Лаборант – Вишемирська Дар’я

Або на господарсько-правовому факультеті:

вул. Пушкінська, 79/2, 2 поверх, деканат, м. Харків, 61024

тел.: +38 (057) 704-11-34, 704-11-64, 704-93-46

e-mail: fgosp@nlu.edu.ua

Декан – доцент Козак Вадим Анатолійович

Заступник декана – доцент Прийма Сергій Васильович

Інформаційна підтримка програм у Facebook:

загальнодоступна група «Нові економічні та управлінські спеціальності НЮУ імені Ярослава Мудрого»:  https://www.facebook.com/groups/196735574432249/

загальнодоступна група «Business Economics. Актуальна освіта в НЮУ імені Ярослава Мудрого»: https://www.facebook.com/groups/701530796898235/

загальнодоступна група «Consulting forever»: https://www.facebook.com/groups/1429039653865820

Інформаційний буклет “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА 2021”