Конференції в інших ВНЗ

НазваДата початкуМісце проведенняПосилання в Інтернеті
Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА: ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ ВІДНОСИН» (ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА В. П. МАСЛОВА)17.02.2017Харків
Cargo and Personnel Screening20.02.2017Dubaiпосилання
Міжнародн юридична науково-практична конференція: «СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»23.02.2017Київпосилання
Міжнародна юридична науково-практична інтернет-конференція "Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки"03.03.2017Тернопільпосилання
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шістнадцяті економіко-правові дискусії"15.03.2017 Львівпосилання
ХХХІ Всеукраїнська наукова інтернет - конференція «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»17.03.2017Переяслав-Хмельницькийпосилання
VI-а Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку»20.03.2017Миколаївпосилання
Другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі науки «Державне управління»22.03.2017
-
23.03.2017
Суми
Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства"28.03.2017
-
29.03.2017
Одеса
XІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ»
06.04.2017Харків
Міжнародна юридична науково-практична конференція на тему: «ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА»13.04.2017Київпосилання
Міжнародна юридична науково-практична конференція на тему: «ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА»13.04.2017Київ
ХVIІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція іноземними мовами «Миротворча діяльність поліції (зарубіжний досвід)»20.04.2017Харківпосилання
6-та Міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку територій»20.04.2017
-
23.04.2017
Ополе (Польща)
Международная научно-практическая конференция на тему «Верховенство права: человек в государстве»20.04.2017Ижевск
Всеукраїнська науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА”20.04.2017Харків
ІІІ МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ САМІТ
«Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів»
20.04.2017
-
21.04.2017
Дніпро
ІХ-та Міжнародна науково-практична конференція "Закарпатські правові читання"20.04.2017
-
22.04.2017
Ужгород
Міжнародна науково-практична конференція «Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб»20.04.2017Ужгород
Міжнародна науково-практична
конференція «ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»
20.04.2017Ужгород
IV Международной научно-практической конференции молодых ученых «Влияние новых медиа: междисциплинарный подход»21.04.2017
-
22.07.2017
Одессассылка
VІІ Національний конвент на базі Факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»21.04.2017Одесапосилання
Second IDF Law and Economics Conference (IDF-LEC 2017)21.04.2017Haryanaпосилання
Науково-практична конференція «Правова освіта в Україні: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку»27.04.2017Київ
Міжнародна науково-практична конференція «Oбліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад»
27.04.2017Сєвєродонецьк
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи"27.04.2017Ірпінь
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТРАНОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНІ»28.04.2017Кривий Ріг
Щорічна всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина»
28.04.2017Прикарпаття
Щорічна всеукраїнська наукова студентська конференція «Законодавство України: погляд молодих правників»
28.04.2017
-
29.04.2017
Прикарпаття
Всеукраїнська науково-практична конференція «Юриспруденція та наукові товариства у ВНЗ – шлях формування правника»28.04.2017Кривий Ріг
XIX Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обеспечения общественной безопасности в Республике Беларусь: теория и практика»03.05.2017Минскпосилання
Міжнародна науково-практичний симпозіум присвячений 20-річчю Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки»05.05.2017
-
06.05.2017
Івано-Франківськ
International Interdisciplinary Conference "Intolerance, Discrimination and Terrorism"11.05.2017Gdanskпосилання
III Международная научно-практическая конференция «Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования»11.05.2017Барановичипосилання
Corruption, Tax Evasion and Institutions11.05.2017Rigaпосилання
ІІI Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора Петра Столярчука
"Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”
11.05.2017
-
12.05.2017
Львів
Круглий стіл «Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху»11.05.2017Кривий Ріг
Міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти»16.05.2017Київ
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ аспірантів, студентів, молодих науковців «МОЛОДЬ І НАУКА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА В УКРАЇНІ»18.05.2017
-
19.05.2017
Сєвєродонецьк
V Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива»18.05.2017Київ
VIII Международная научно-практическая конференция «Конституционные основы и международные стандарты гражданского судопроизводства: история, современное состояние и пути совершенствования»19.05.2017Саратовпосилання
Міжнародна науково-практична конференція: «ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ»
19.05.2017Ірпінь
X Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції»20.05.2017
-
21.05.2017
Суми
XІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ»
20.05.2017Харків
15th International Conference on Pensions, Insurance and Savings23.05.2017 Parisпосилання
Друга Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних
вимірах»
24.05.2017
-
25.05.2017
Дніпро
Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція на тему "Загально-філософські, психологічні та
юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України"
25.05.2017
-
26.05.2017
Івано-Франківськ
V Міжнародний круглий стіл «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів»
(до 20-річчя НУ “ОЮА” та 180-річчя Одеської школи права)
26.05.2017Одеса
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В УКРАЇНІ:
СПРИЯННЯ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ»
01.06.2017
-
03.06.2017
Харків
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности»02.06.2017Минскпосилання
Annual Privacy Forum 201707.06.2017Viennaпосилання
Third International Conference on Interdisciplinary Legal Studies 201710.06.2017 Torontoпосилання
Ontario Legal Philosophy Partnership Graduate Student Conference16.06.2017Hamiltonпосилання
Міжнародна наукова конференція "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИБОРЧОГО ПРАВА І МЕТОДОЛОГІЯ ЙОГО ВИКЛАДАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ"

22.06.2017
-
23.06.2017
Київ
Международная научно-практическая конференция «Государство и право в эпоху глобальных перемен»29.06.2017Барнаулпосилання
Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення органічного землеробства»29.09.2017Харків
IFLA World Library and Information Congress: The IFLA Government Information and Official Publications Sectio19.08.2017Wrocławпосилання
2017 Annual Conference of EPIP (European Policy for Intellectual Property)05.09.2017Bordeauxпосилання
ХІV Всеукраїнська науково-методична конференція «МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ»29.09.2017Харків
2017 annual meeting of the American Society for Legal History27.10.2017Las Vegasпосилання
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування»27.10.2017
-
28.10.2017
Запоріжжя
Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»
31.10.2017Одеса
Міжнародна науково-практична конференція «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід»17.11.2017
-
18.11.2017
Харків
Науково-практична конференція з права «Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку»17.11.2017
-
18.11.2017
Львів
VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства»18.11.2017Харків
ІХ Міжнародна науокво-практична конференція "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"23.11.2017Київ
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук»24.11.2017
-
25.11.2017
Запоріжжя
Comparative and Cross-Border Issues in Bankruptcy and Insolvency Law30.11.2017Chicagoпосилання
Всеукраїнський саміт приватних детективів 30.11.2017
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії»01.12.2017
-
02.12.2017
Харків
Х Всеукраїнська наукова конференція молодих учених "Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку"12.12.2017Одеса
Міжнародна науково-практична конференція «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини»22.12.2017
-
23.12.2017
Запоріжжя
The Journal of Legal History Conference31.12.2017TBAпосилання
Міжнародна науково-практична конференція з права «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн»21.09.2018
-
22.09.2018
Запоріжжяпосилання
Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи»21.09.2018Одесапосилання
Міжнародна науково-практича конференція «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки»14.09.2018
-
15.09.2018
Харківпосилання