Про вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

В Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого функціонують чотири спеціалізовані вчені ради:

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.01
діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22 грудня 2016 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тацій Василь Якович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Битяк Юрій Прокопович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шепітько Валерій Юрійович.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 22 грудня 2016 р. по 22 грудня 2019 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.02
діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11 липня 2016 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.12 – філософія права

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Яроцький Віталій Леонідович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Данильян Олег Геннадійович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гусаров Костянтин Володимирович.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2016 р. по 11 липня 2019 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.03
діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11 липня 2016 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:
12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;
12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура;
12.00.11 – міжнародне право

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Яковюк Іван Васильович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шило Ольга Георгіївна.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Матюхіна Наталія Петрівна.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2016 р. по 11 липня 2019 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.04
діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 820 від 11 липня 2016 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:
12.00.02 – конституційне право; муніципальне право;
12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право;
12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Любченко Павло Миколайович.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гетьман Анатолій Павлович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Уркевич Віталій Юрійович.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2016 р. по 11 липня 2019 р.