Про вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

В Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого функціонують три спеціалізовані вчені ради:

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.01

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 387 від 04 березня 2020 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»;

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тацій Василь Якович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Баулін Юрій Васильович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шепітько Валерій Юрійович.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 04  березня 2020 р. до 15 травня 2021 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.02

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 975 від 11 липня 2019 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»;

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;

12.00.12 «Філософія права»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Яроцький Віталій Леонідович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Данильян Олег Геннадійович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гусаров Костянтин Володимирович.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2019 р. до 15 травня 2021 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.03

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 975 від 11 липня 2019 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»;

12.00.10 «Судоустрій; прокуратура й адвокатура»;

12.00.11 «Міжнародне право»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Яковюк Іван Васильович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шило Ольга Георгіївна.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Матюхіна Наталія Петрівна.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2019 р. до 15 травня 2021 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.04

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 975 від 11 липня 2019 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»;

12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»;

12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шульга Михайло Васильович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гетьман Анатолій Павлович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Дашковська Олена Ростиславівна.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 11 липня 2019 р. до 15 травня 2021 р.