Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 24 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЦАЛИНА  РОМАНА  ВОЛОДИМИРОВИЧА «Особливості правового статусу власника відходів в Україні» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гетьман Анатолій Павлович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука;
 • кандидат юридичних наук, доцент Зуєв Віталій Анатолійович, Університет митної справи та фінансів, директор Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОШЕЛЕНКО  КАРІНИ  ВІТАЛІЇВНИ «Юридична відповідальність за шкоду навколишньому природному середовищу за законодавством України і ЄС: порівняльно-правовий аспект» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гетьман Анатолій Павлович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Носік Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету;
 • кандидат юридичних наук Савчук Олена Олександрівна, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, науковий співробітник.

Повідомляю, що 25 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ОДАРЮКА  МИХАЙЛА  ПАВЛОВИЧА «Правове регулювання процедур у земельному праві» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шульга Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри земельного та аграрного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука;
 • кандидат юридичних наук Федчишин Дмитро Володимирович, Запорізький національний університет, старший викладач кафедри цивільного права.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ОСАДЧОГО  СЕРГІЯ  ЮРІЙОВИЧА «Правові засади використання та охорони земель трубопровідного транспорту» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шульга Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри земельного та аграрного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Носік Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету;
 • доктор юридичних наук, професор Каракаш Ілля Іванович, Національний університет «Одеська юридична академія», професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права.

Повідомляю, що 13 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БЕЗСОНОВОЇ  МАРІЇ  ВІКТОРІВНИ «Конституційне право на звернення до міжнародних правозахисних інституцій: проблеми теорії і практики» за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Веніславський Федір Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри конституційного права України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Колісник Віктор Павлович, Конституційний Суд України, суддя Конституційного Суду України, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 • кандидат юридичних наук Григоренко Яна Олександрівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГОЛЬОНКА  РУСЛАНА  АНАТОЛІЙОВИЧА  «Правові засади функціонування та розвитку біосферних заповідників як складової екологічної мережі України» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Черкашина Марина Костянтинівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри екологічного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Носік Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 • кандидат юридичних наук Савчук Олена Олександрівна, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, науковий співробітник.

Повідомляю, що 14 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ВОЗНОЇ  ВІРИ  ОЛЕКСІЇВНИ «Органи місцевого самоврядування як суб’єкт організаційно-господарських повноважень» за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Барахтян Наталія Веніамінівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри господарського права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Устименко Володимир Анатолійович, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, директор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України;
 • кандидат юридичних наук; доцент Килимник Інна Ігорівна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ХАРЧЕНКО  АЛЛИ  МИКОЛАЇВНИ «Господарсько-правове забезпечення інвестиційної функції банків» за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Барахтян Наталія Веніамінівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри господарського права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Шаповалова Ольга Вікторівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри господарського права;
 • кандидат юридичних наук Матвєєва Анастасія Володимирівна, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, учений секретар.

Повідомляю, що 20 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ШПЕНОВОЇ  ПОЛІНИ  ЮРІЇВНИ «Апарат суду в системі організаційного забезпечення судової діяльності» за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Назаров Іван Володимирович, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, заступник Голови.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Руденко Микола Васильович, Харківський національний університету імені В.Н. Каразіна, професор кафедри кримінально-правових дисциплін;
 • доктор юридичних наук, професор Сердюк Валентин Васильович, Верховний Суд України, заступника керівника апарату.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КРЮЧКО  НАТАЛІЇ  ІВАНІВНИ «Ознаки судової влади» за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Москвич Лідія Миколаївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Руденко Микола Васильович, Харківський національний університету імені В.Н. Каразіна, професор кафедри кримінально-правових дисциплін;
 • кандидат юридичних наук Саленко Ольга Василівна, Верховний Суд, науковий консультант відділу систематизації практики Європейського суду з прав людини та підготовки запитів до Європейського суду з прав людини департаменту аналітичної та правової роботи.

Повідомляю, що 21 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ФЕДЧИШИНОЇ  КАТЕРИНИ  ВІКТОРІВНИ «Єдність і диференціація у праві соціального забезпечення» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Жернаков Володимир Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Шумна Лариса Петрівна, Академія Державної пенітенціарної служби, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права;
 • доктор юридичних наук, професор Подорожній Євген Юрійович, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри трудового та господарського права факультету № 2.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ШРАМКА  ОЛЕКСАНДРА  В’ЯЧЕСЛАВОВИЧА «Право працівника на належні, безпечні та здорові умови праці» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярошенко Олег Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри трудового права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Москаленко Олена Вячеславівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права;
 • кандидат юридичних наук Пижова Марина Олександрівна, Міністерство освіти і науки України, заступник начальника відділу з питань кадрового забезпечення підвідомчих закладів та установ департаменту кадрового забезпечення.