Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 14 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ДОВБИШ  КАТЕРИНИ  КОСТЯНТИНІВНИ «Принципи правового регулювання оплати праці» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Прилипко Сергій Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права, дійсний член (академік) НАПрН України.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Андріїв Василь Михайлович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету;
  • кандидат юридичних наук, доцент Величко Лариса Юріївна, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри права та європейської інтеграції.

 о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук МАЛИНОВСЬКОЇ-КОЛЕСНИКОВОЇ КАРИНИ АНДРІЇВНИ «Особливості трудових відносин з керівником юридичної особи» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Прилипко Сергій Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права, дійсний член (академік) НАПрН України.

 Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Мельник Костянтин Юрійович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри трудового та господарського права;
  • кандидат юридичних наук, доцент Черноус Світлана Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету.