Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 13 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук ХРИСТОВОЇ   ГАННИ   ОЛЕКСАНДРІВНИ «Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини» за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Петришин Олександр Віталійович, Національна академія правових наук України, Президент, академік Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Колодій Анатолій Миколайович, навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», директор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 • доктор юридичних наук, професор Наливайко Лариса Романівна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, проректор, заслужений юрист України;
 • доктор юридичних наук, професор Серьогін Віталій Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри конституційного і муніципального права.

о  14.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОРУНЧАК   ЛАРИСИ   АНАТОЛІЇВНИ «Ґенеза та еволюція джерел права: синергетичний підхід» за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Науковий керівникдоктор юридичних наук, професор Петришин Олександр Віталійович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри теорії і філософії права, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Наливайко Лариса Романівна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, проректор;
 • кандидат юридичних наук, доцент Передерій Олександр Сергійович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету.

Повідомляю, що 14 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ФЕДОСЕНКО НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ «Цивільно-правовий договір з надання маркетингових послуг» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права, академік НАПрН України;
 • кандидат юридичних наук Спєсівцев Денис Сергійович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ДОВБИША  ОЛЕКСАНДРА  ОЛЕКСАНДРОВИЧА «Джерела формування майна учасників цивільних правовідносин» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Сурженко Ольга Анатоліївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного права № 1.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права, дійсний член (академік) НАПрН України;
 • доктор юридичних наук Жигалкін Іван Павлович, Господарський суд Харківської області, суддя.

Повідомляю, що 18 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук СЕРЕДИ  ОЛЕНИ  ГРИГОРІВНИ «Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Прилипко Сергій Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права, академік (дійсний член) НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Андріїв Василь Михайлович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення;
 • доктор юридичних наук, професор Могілевський Леонід Володимирович, Харківський національний університет внутрішніх справ, учений секретар секретаріату Вченої ради;
 • доктор юридичних наук, доцент Шумна Лариса Петрівна, Академія Державної пенітенціарної служби, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права.

о 14.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ХРЕНОВОЇ  ТЕТЯНИ  ЮРІЇВНИ «Житлова субсидія як організаційно-правова форма соціального забезпечення населення» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Клемпарський Микола Миколайович, Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри загально-правових дисциплін.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Москаленко Олена Вячеславівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Вєтухова Ірина Анатоліївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри трудового права.

Повідомляю, що 19 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук ЯКОВЛЄВОЇ  ГАЛИНИ  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Суб’єкти права соціального забезпечення» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Ярошенко Олег Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри трудового права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Москаленко Олена Вячеславівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права;
 • доктор юридичних наук, професор Могілевський Леонід Володимирович, Харківський національний університет внутрішніх справ, учений секретар секретаріату Вченої ради;
 • доктор юридичних наук, доцент Дрозд Олексій Юрійович, Національна академія внутрішніх справ, начальник відділу докторантури та ад’юнктури.

о 14.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОНОНЕНКО  ВІКТОРІЇ  АНАТОЛІЇВНИ «Особливості прийняття і звільнення з посад науково-педагогічних працівників» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Прилипко Сергій Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права, академік (дійсний член) Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Клемпарський Микола Миколайович, Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри загально-правових дисциплін;
 • кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Вапнярчук Наталя Миколаївна, Національна академія правових наук України, провідний науковий співробітник відділу планування та аналізу правових досліджень Управління планування та координації правових досліджень в Україні.

Повідомляю, що 20 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук РОЗСОХИ  КИРИЛА  ОЛЕГОВИЧА «Прокуратура в системі спеціалізованих антикорупційних органів України» за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Назаров Іван Володимирович, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, заступник голови.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Руденко Микола Васильович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри кримінально-правових дисциплін;
 • доктор юридичних наук, доцент Прилуцький Сергій Валентинович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БІЛЕЦЬКОЇ  АЛЛИ  МИКОЛАЇВНИ «Реалізація принципу спеціалізації в організації роботи суду» за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Назаров Іван Володимирович, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, заступник голови.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Сердюк Валентин Васильович, Верховний Суд, суддя;
 • доктор юридичних наук, доцент Прилуцький Сергій Валентинович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя.

Повідомляю, що 25 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГЛІБКО  ОЛЕНИ  ВАСИЛІВНИ «Правові засади розгляду судами справ про адміністративні правопорушення» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Писаренко Надія Борисівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри адміністративного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Лук’янець Дмитро Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри державно-правових дисциплін;
 • кандидат юридичних наук, доцент Янюк Наталія Володимирівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ШУЛЬЖУКА  ТАРАСА  РОМАНОВИЧА «Холдинги як суб’єкти податкового права» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Білінський Дмитро Олександрович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри фінансового права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович, Верховний Суд, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;
 • кандидат юридичних наук Усенко Євгенія Андріївна, Академія праці, соціальних відносин і туризму, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного і господарського права.

Повідомляю, що 26 червня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СОКОЛОВА  ОЛЕКСАНДРА  ВОЛОДИМИРОВИЧА «Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шило Ольга Георгіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Погорецький Микола Анатолійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету, заслужений діяч науки і техніки України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Луцик Василь Васильович, Львівський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БАБАЄВОЇ    ОЛЕКСАНДРИ    ВОЛОДИМИРІВНИ «Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України» 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шило Ольга Георгіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Слінько Дмитро Сергійович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету.