Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 01 лютого 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЧИРКІНА  АНТОНА  СЕРГІЙОВИЧА «Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Польщі, Угорщині, Чехії» за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Серьогіна Світлана Григорівна, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, директор інституту.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Федоренко Владислав Леонідович, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, директор;
 • кандидат юридичних наук, доцент Щебетун Ірина Степанівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ПАНФІЛОВОЇ  ДАР’Ї  АНДРІЇВНИ «Екологічне законодавство в контексті міжнародно-правових зобов’язань України: проблеми реформування» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Анісімова Ганна Валеріївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри екологічного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Носік Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 • кандидат юридичних наук Савчук Олена Олександрівна, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, науковий співробітник.

Повідомляю, що 02 лютого 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук РУДЕНКА  МИКОЛИ  ПАВЛОВИЧА «Правове регулювання внутрішньогосподарських відносин» за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Мілаш Вікторія Сергіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри господарського права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Шаповалова Ольга Вікторівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри господарського права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Домбровська Алла Володимирівна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КЛЄРІНІ  ГАРРІ  ВАЛЕРІЙОВИЧА «Правове регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в Україні» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Уркевич Віталій Юрійович, Верховний Суд України, суддя.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Гафурова Олена Вікторівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука;
 • кандидат юридичних наук, доцент Марченко Світлана Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри земельного та аграрного права.

Повідомляю, що 27 лютого 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ПОПОВА  ВІКТОРА  АНДРІЙОВИЧА «Правовідносини у сфері перевезення вантажів у прямому та прямому змішаному сполученні» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Домашенко Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного права № 2.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Коструба Анатолій Володимирович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор кафедри цивільного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Чалий Юрій Іванович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри цивільного права та процесу факультету права та масових комунікацій.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ДУДЕНКО  ТЕТЯНИ  ВОЛОДИМИРІВНИ «Цивільно-правова охорона прав на культурні цінності та їх оборотоздатність» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівникдоктор юридичних наук, професор Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права № 1, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Мартиненко Ігор Едуардович, Гродненський державний університет імені Янка Купали (м. Гродно, Республіка Білорусь), завідувач кафедри цивільного права та процесу;
 • кандидат юридичних наук Менська Олена Анатоліївна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Повідомляю, що 28 лютого 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГИЛЯКИ   ОЛЕГА   СЕРГІЙОВИЧА «Юридичний документ: поняття, особливості, види» за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Петришин Олександр Віталійович, Національна академія правових наук України, президент, академік Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Лемак Василь Васильович, Ужгородський національний університет, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Бочаров Дмитро Олександрович, Навчально-науковий інститут «Митна академія» Університету митної справи та фінансів, завідувач кафедри теорії та історії держави і права.