Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 30 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ВРУБЛЕВСЬКОЇ-МІСЮНИ  КАТЕРИНИ  МИКОЛАЇВНИ «Правові форми інноваційного інвестування» за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Барахтян Наталія Веніамінівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри господарського права.

 

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Устименко Володимир Анатолійович, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, директор, член-кореспондент НАПрН України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Килимник Інна Ігорівна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності.

 

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГРЕЧКО  ОЛЬГИ  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Принципи територіального устрою України: конституційно-правовий аспект» за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Ткаченко Юрій Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри конституційного права України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Сухонос Володимир Вікторович, Сумський державний університет, завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права;
 • кандидат юридичних наук Бакумов Олександр Сергійович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри конституційного і міжнародного права.

Повідомляю, що 31 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СТАТІВКИ  ОЛЬГИ  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Правовий режим природно-заповідного фонду як складового елемента екологічної мережі України» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гетьман Анатолій Павлович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Носік Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету, член-кореспондент НАПрН України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Зуєв Віталій Анатолійович, Університет митної справи та фінансів, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук САМОРОДОВА  АРТЕМА  СЕРГІЙОВИЧА «Правове регулювання розмежування повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гетьман Анатолій Павлович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Носік Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету, член-кореспондент НАПрН України;
 • кандидат юридичних наук Савчук Олена Олександрівна, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, науковий співробітник.

Повідомляю, що 11 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ІЗОТОВОЇ  МАРІЇ  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Правовий статус керівника місцевої прокуратури» за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Назаров Іван Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів.

 

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Руденко Микола Васильович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри правосуддя, Заслужений юрист України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Подкопаєв Сергій Васильович, Генеральна прокуратура України, начальник управління організаційного забезпечення діяльності (Секретаріат) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ФУРЛЕТ  НАТАЛІЇ  ЯРОСЛАВІВНИ «Керівник закладу вищої освіти – суб’єкт трудового права» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярошенко Олег Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри трудового права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Москаленко Олена Вячеславівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Кулачок-Тітова Людмила Вікторівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри державно-правових дисциплін.

Повідомляю, що 12 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук УТКО-МАСЛЯНИК  ЮЛІЇ  МИРОСЛАВІВНИ «Правові аспекти співробітництва держав-членів Європейського Союзу у космічній сфері» за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Микієвич Михайло Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри європейського права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Буроменський Михайло Всеволодович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного права, член-кореспондент НАПрН України;
 • кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Савчук Костянтин Олександрович, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства.

 о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЧИЖОВА  ДЕНИСА  АНАТОЛІЙОВИЧА «Правовий механізм забезпечення соціального захисту людини в умовах військових конфліктів» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Купіна Людмила Францівна, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,  професор кафедри галузевих юридичних дисциплін факультету політології та права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Шумило Михайло Миколайович, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Юшко Алла Миронівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри трудового права.

Повідомляю, що 18 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук НАДЬОН  ВІКТОРІЇ  ВАЛЕНТИНІВНИ «Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права, академік Національної академії правових наук України;
 • доктор юридичних наук, доцент Жорнокуй Юрій Михайлович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету № 6;
 • доктор юридичних наук Кот Олексій Олександрович, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, старший науковий співробітник відділу проблем приватного права, заслужений юрист України.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЛЮБЧЕНКА  ЯРОСЛАВА  ПАВЛОВИЧА «Альтернативні способи вирішення правових спорів: теоретико-правовий аспект» за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Серьогіна Світлана Григорівна, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, директор інституту.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Куракін Олександр Миколайович, Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Слинько Дмитро Вікторович, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права.

Повідомляю, що 19 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук ПУЧКОВСЬКОЇ  ІРИНИ  ЙОСИПІВНИ «Теоретичні проблеми забезпечення зобов’язань» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права, академік Національної академії правових наук України;
 • доктор юридичних наук, професор Стефанчук Руслан Олексійович, Інститут законодавства Верховної Ради України, головний науковий співробітник відділу комплексних проблем державотворення, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
 • доктор юридичних наук, професор Васильєва Валентина Антонівна, Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», директор інституту, заслужений юрист України.

Повідомляю, що 20 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ДОМАШЕНКА  ОЛЕКСІЯ  МИХАЙЛОВИЧА «Класифікація тактичних помилок в слідчій діяльності» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шепітько Валерій Юрійович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри криміналістики, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Стратонов Василь Миколайович, Херсонський державний університет, професор кафедри галузевого права, заслужений юрист України;
 • доктор юридичних наук, професор Чорноус Юлія Миколаївна, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики та судової медицини.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук МЕДВЕДЄВА  МИХАЙЛА  ЮРІЙОВИЧА «Форми і методи публічного адміністрування у податковій системі України» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Настюк Василь Якович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Пришва Надія Юріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фінансового права;
 • кандидат юридичних наук Деменко Олександр Євгенович, Харківська митниця Державної фіскальної служби України, головний державний інспектор митного поста «Щербаківка».

Повідомляю, що 21 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БІЛЕЦЬКОГО АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «Участь громадськості у запобіганні корупційній злочинності в Україні» за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Головкін Богдан Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Шакун Василь Іванович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права, академік Національної академії правових наук України;
 • кандидат юридичних наук Гацелюк Віталій Олександрович, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник відділу кримінального права, кримінології та судоустрою.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЛАЗУКОВОЇ  ОКСАНИ  ВОЛОДИМИРІВНИ «Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Капліна Оксана Володимирівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінального процесу, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Одерій Олексій Воломдимирович, Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз;
 • кандидат юридичних наук, професор Толочко Олександр Миколайович, Національна академія прокуратури України, проректор, Заслужений юрист України.

Повідомляю, що 25 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ПОКЛОНСЬКОЇ ОЛЬГИ ІГОРІВНИ «Журналіст як суб’єкт інформаційних відносин: конституційно-правовий аспект» за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Слінько Тетяна Миколаївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри конституційного права України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Мішина Наталя Вікторівна, Національний університет «Одеська юридична академія», завідувач кафедри конституційного права;
 • кандидат юридичних наук, професор Воронов Марк Миколайович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЯКУШИНОЇ  ОКСАНИ  СЕРГІЇВНИ «Конституційне право на освіту: теорія та практика реалізації» за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Слінько Тетяна Миколаївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри конституційного права України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Сухонос Володимир Вікторович, Сумський державний університет, завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права;
 • кандидат юридичних наук Бакумов Олександр Сергійович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри конституційного і міжнародного права.

Повідомляю, що 26 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БУРАКОВОЇ  АЛЛИ  МИКОЛАЇВНИ «Визнання недійсними рішень органів владних повноважень як спосіб захисту земельних прав» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шульга Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри земельного та аграрного права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Мірошниченко Анатолій Миколайович, член Вищої ради правосуддя;
 • кандидат юридичних наук, професор Каракаш Ілля Іванович, Національний університет «Одеська юридична академія», професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СТАРОСУД  ІРИНИ  МИКОЛАЇВНИ «Правові засади забезпечення екологічних освіти та виховання в Україні» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гетьман Анатолій Павлович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука;
 • кандидат юридичних наук, доцент Зуєв Віталій Анатолійович, Університет митної справи та фінансів, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права.