Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 09 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук АНІСІМОВОЇ  ГАННИ  ВАЛЕРІЇВНИ «Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Гетьман Анатолій Павлович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи, академік Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Малишева Наталія Рафаелівна, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, завідувач відділу космічного права, академік Національної академії правових наук України;
  • доктор юридичних наук, професор Носік Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
  • доктор юридичних наук, доцент Каракаш Ілля Іванович, Національний університет «Одеська юридична академія», професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права.

о 14.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Чирик  Альони  Олегівни «Спільна часткова власність на земельну ділянку за земельним законодавством України» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шульга Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри земельного та аграрного права.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Мірошниченко Анатолій Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету;
  • кандидат юридичних наук Котелевець Алла Вікторівна, Харківський апеляційний суд, суддя.

Повідомляю, що 10 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук МУРТІЩЕВОЇ  АЛІНИ  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Конституційно-правова відповідальність уряду в державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз» за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Бодрова Ірина Іванівна, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Серьогін Віталій Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету;
  • кандидат юридичних наук, доцент Волощук Оксана Троянівна, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», завідувач кафедри міжнародного права.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук МОЛЧАНОВОЇ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ «Муніципальне регулювання здійснення членами територіальної громади права на участь у місцевому самоврядуванні» за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Соляннік Костянтин Євгенович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, декан факультету адвокатури.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Прієшкіна Ольга Василівна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, професор кафедри конституційного права та правосуддя, Заслужений юрист України;
  • кандидат юридичних наук, доцент Щебетун Ірина Степанівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.