Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 29 жовтня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук УС   ОЛЬГИ   ВОЛОДИМИРІВНИ «Кваліфікація в кримінальному праві України» за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, доцент Орловський Руслан Семенович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального права № 1.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Дудоров Олександр Олексійович, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України, заслужений діяч науки і техніки України;
  • доктор юридичних наук, професор Денисова Тетяна Андріївна, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, професор кафедри кримінального права, заслужений юрист України;
  • доктор юридичних наук, професор Житний Олександр Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету.

о  14.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОТОВОЇ  ОЛЕНИ  СЕРГІЇВНИ «Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Капліна Оксана Володимирівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувачка кафедри кримінального процесу, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, доцент Гринюк Володимир Олексійович, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права;
  • кандидат юридичних наук, доцент Фомін Сергій Борисович, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, суддя.

Повідомляю, що 30 жовтня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук САВЕНКА  МИКОЛИ  ЄВГЕНІЙОВИЧА «Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Капліна Оксана Володимирівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінального процесу, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
  • кандидат юридичних наук, професор Толочко Олександр Миколайович, Національна академія прокуратури України, ректор, заслужений юрист України.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЧЕРНОБАЄВА  СТАНІСЛАВА  ІГОРОВИЧА «Повноваження слідчого під час досудового розслідування» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Карпенко Михайло Олегович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального процесу.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, доцент Одерій Олексій Володимирович, Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз;
  • кандидат юридичних наук, професор Письменний Дмитро Петрович, Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри кримінального процесу.