Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 20 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук ЗОЛОТАР  ОЛЬГИ  ОЛЕКСІЇВНИ «Правові основи інформаційної безпеки людини» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Бєляков Костянтин Іванович, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права, Заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Арістова Ірина Василівна, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права;
 • доктор юридичних наук, професор Настюк Василь Якович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;
 • доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Шопіна Ірина Миколаївна, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін.

о  14.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БУДАРНОГО  ОЛЕКСАНДРА  ВОЛОДИМИРОВИЧА «Органи і посадові особи Національної поліції як сторона у справах, що розглядаються адміністративними судами» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Лученко Дмитро Валентинович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри адміністративного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Миронюк Роман Вікторович, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності;
 • кандидат юридичних наук, доцент Школик Андрій Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Повідомляю, що 21 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОПЙОВОЇ  ІРИНИ  АНАТОЛІЇВНИ «Виконавець як співучасник злочину: поняття, види, відповідальність» за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Тацій Василь Якович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ректор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Навроцький Вячеслав Олександрович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права і кримінології, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 • доктор юридичних наук, професор Житний Олександр Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ОСТАПКО  КСЕНІЇ  СЕРГІЇВНИ «Правова регламентація виконання покарання у виді позбавлення волі у виправних колоніях мінімального рівня безпеки» за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Лисодєд Олександр Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Колб Олександр Григорович, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, проректор з навчально-методичної роботи;
 • доктор юридичних наук, професор Лень Валентин Валентинович, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», професор кафедри публічного права.

Повідомляю, що 27 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЧОРНОЇ  ОЛЬГИ  ОЛЕГІВНИ «Валютні цінності як об’єкти цивільних правовідносин» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Бірюкова Алевтина Геннадіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного права № 2.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Мічурін Євген Олександрович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри цивільно-правових дисциплін;
 • кандидат юридичних наук, доцент Зайцев Олексій Леонідович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук МОІСЕЄНКА  ЮРІЯ  МИКОЛАЙОВИЧА «Захист суб’єктивних цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту)» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівникдоктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Калаур Іван Романович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри цивільного права і процесу;
 • кандидат юридичних наук, професор Кройтор Володимир Андрійович, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри цивільного права та процесу факультету № 6.

Повідомляю, що 28 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЗАБОТІНА  ВІТАЛІЯ  ВІКТОРОВИЧА «Право на правову допомогу в цивільному судочинстві» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Сакара Наталія Юріївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного процесу.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Ізарова Ірина Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури;
 • кандидат юридичних наук, професор Білоусов Юрій Валерійович, Хмельницький університет управління та права, професор кафедри цивільного права та процесу. 

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГОРДЕЙЧУКА  ВІТАЛІЯ  ВІКТОРОВИЧА «Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект)» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівникдоктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Кохановська Олена Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного права, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Бурлаков Сергій Юрійович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Повідомляю, що 29 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ФЕСЕНКО  ЄВГЕНІЇ  ВОЛОДИМИРІВНИ «Особливості спадкування авторських прав» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Бірюкова Алевтина Геннадіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного права № 2.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент  Цюра Вадим Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри цивільного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Кухарєв Олександр Євгенійович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри цивільного права та процесу факультету № 6.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КУЛИК  МАРГАРИТИ  МИХАЙЛІВНИ «Правове регулювання обігу бездокументарних цінних паперів» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Науковий керівникдоктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Коструба Анатолій Володимирович, Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», професор кафедри цивільного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Панова Людмила В’ячеславівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри цивільного права.

Повідомляю, що 30 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОСТЮЧЕНКА  МАКСИМА  СЕРГІЙОВИЧА «Правове регулювання оренди водних об’єктів в Україні» за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Гордєєв Володимир Іванович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри земельного та аграрного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука;
 • кандидат юридичних наук, доцент Ільків Наталія Володимирівна, Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ОСТАПЕНКА  ВОЛОДИМИРА  ВІКТОРОВИЧА «Судові гарантії конституційних прав людини: порівняльно-правовий аспект» за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Барабаш Юрій Григорович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, проректор з навчальної роботи, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Федоренко Владислав Леонідович, Науково-дослідний центр судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, директор, заслужений юрист України;
 • кандидат юридичних наук Бакумов Олександр Сергійович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри конституційного і міжнародного права.

Повідомляю, що 07 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук КОСТЮЧЕНКО  ОЛЕНИ ЄВГЕНІВНИ «Соціальне призначення трудового права: проблеми теорії та практики» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Ярошенко Олег Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри трудового права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Шумна Лариса Петрівна, Академія Державної пенітенціарної служби, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права;
 • доктор юридичних наук, професор Могілевський Леонід Володимирович, Харківський національний університет внутрішніх справ, учений секретар секретаріату Вченої ради;
 • доктор юридичних наук, доцент Клемпарський Микола Миколайович, Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри загальноправових дисциплін.

о 14.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ГЕРМАН  КАТЕРИНИ  ЮРІЇВНИ «Свобода трудового договору як принцип трудового права» за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Ярошенко Олег Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри трудового права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Шумна Лариса Петрівна, Академія Державної пенітенціарної служби, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права;
 • кандидат юридичних наук Кабаченко Марина Олександрівна, Міністерство освіти і науки України, заступник начальника відділу з питань кадрового забезпечення підвідомчих закладів та установ департаменту кадрового забезпечення.

Повідомляю, що 13 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук МАКСІМЕНЦЕВОЇ  НАДІЇ  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Публічне адміністрування в галузі використання і охорони надр в Україні» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Соколенко Ольга Леонідівна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, декан юридичного факультету.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Бевзенко Володимир Михайлович, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, суддя;
 • доктор юридичних наук, професор Коломоєць Тетяна Олександрівна, Запорізький національний університет, декан юридичного факультету, заслужений юрист України;
 • доктор юридичних наук, професор Шаповал Роман Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.

о  14.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОЛОДЧИНА  ДМИТРА  ВАСИЛЬОВИЧА «Тримання під вартою як запобіжний захід» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Туманянц Ануш Робертівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального процесу.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Яновська Олександра Григорівна, Верховний Суд, суддя;
 • кандидат юридичних наук, доцент Луцик Василь Васильович, Львівський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін.

Повідомляю, що 14 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КРИГІНОЇ  ДАР’Ї  ГРИГОРІВНИ «Правове  регулювання  податків  на  майно  в Україні» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук Дмитрик Ольга Олександрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри фінансового права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Сідак Микола Васильович, юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права;
 • кандидат юридичних наук Мінаєва Катерина Володимирівна, Запорізький окружний адміністративний суд, суддя.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ПАНЧЕНКО  ОЛЬГИ  ВОЛОДИМИРІВНИ «Кримінальне провадження щодо юридичної особи» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Карпенко Михайло Олегович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального процесу.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Гринюк Володимир Олексійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри правосуддя;
 • кандидат юридичних наук, професор Письменний Дмитро Петрович, Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри кримінального процесу.