Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 24 січня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КЛИМОСЮКА  АНДРІЯ  СЕРГІЙОВИЧА «Кримінальна відповідальність за диверсію» за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Киричко Василь Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального права № 1.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Лихова Софія Яківна, Національний авіаційний університет України, завідувач кафедри кримінального права і процесу юридичного інституту;
  • кандидат юридичних наук, доцент Павленко Тетяна Анатоліївна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук МАРАДІНОЇ  ЮЛІЇ  СЕРГІЇВНИ «Катування: соціальна обумовленість і склад злочину» за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Дорош Лідія Варфоломіївна.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Житний Олександр Олександрович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін;
  • кандидат юридичних наук, доцент Хилюк Світлана Володимирівна, Український Католицький Університет, доцент кафедри теорії права та прав людини, керівник Магістерської програми з прав людини.

Повідомляю, що 25 січня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СТЕПАНОВА  АРТЕМА  БОРИСОВИЧА «Співвідношення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю під час досудового розслідування» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Фомін Сергій Борисович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Сергєєва Діана Борисівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету;
  • кандидат юридичних наук, доцент Толочко Олександр Миколайович, Національна академія прокуратури України, проректор, заслужений юрист України.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СЛІДЕНКА  АНДРІЯ  ВІКТОРОВИЧА «Захист інтересів платників податків при застосуванні заходів податкового примусу» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Лукашев Олександр Анатолійович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри фінансового права.

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Касьяненко Любов Михайлівна, Національний університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;
  • кандидат юридичних наук Заверуха Олег Богданович, Восьмий апеляційний адміністративний суд, голова суду.