Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 11 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СИДЄЛЬНІКОВА ОЛЕКСАНДРА ДМИТРОВИЧА «Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Лученко Дмитро Валентинович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри адміністративного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Мельник Роман Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Школик Андрій Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ПАРОВИШНИК ОЛЕКСАНДРИ ВОЛОДИМИРІВНИ «Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав інвалідів» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Компанієць Ігор Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Соболь Євген Юрійович, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Гришина Наталія Вікторівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету.

Повідомляю, що 12 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук БОНДАРЕНКА   СЕРГІЯ   ОЛЕКСАНДРОВИЧА «Суб’єктивні права платників податків: зміст і класифікація» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Лукашев Олександр Анатолійович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри фінансового права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Касьяненко Любов Михайлівна, Університет Державної фіскальної служби України, завідувач кафедри фінансового права;
 • кандидат юридичних наук Ханова Раїса Федорівна, Донецький апеляційний адміністративній суд, голова суду.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЦЕРКОВНОГО   ОЛЕКСАНДРА   ВІКТОРОВИЧА «Правове регулювання резидентства платників податків» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Федоров Сергій Євгенович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри фінансового права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини;
 • кандидат юридичних наук Заверуха Олег Богданович, Львівський апеляційний адміністративний суд, заступник голови суду.

Повідомляю, що 15 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЛЮБЧИЧ  АННИ  МИКОЛАЇВНИ «Процедурні норми в аграрному праві» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Статівка Анатолій Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри земельного та аграрного права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука;
 • кандидат юридичних наук Сащенко Ігор Сергійович, Апеляційний суд Харківської області, заступник голови суду.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КОТЕНЬОВА  ОЛЕКСІЯ  ГЕННАДІЙОВИЧА «Принципи права природокористування» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Размєтаєв Сергій Володимирович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри екологічного права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука;
 • кандидат юридичних наук, доцент Зуєв Віталій Анатолійович, Університет митної справи та фінансів, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права.

Повідомляю, що 16 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о 10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЧЕРЕПОВСЬКОГО  ЄВГЕНА  ВОЛОДИМИРОВИЧА «Галузеві механізми організаційно-господарського впливу на відносини в сфері промислового виробництва» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Задихайло Дмитро Вітольдович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри господарського права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Устименко Володимир Анатолійович, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, директор, член-кореспондент НАПрН України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Килимник Інна Ігорівна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності.

о 13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ХАРКІВСЬКОЇ  КАТЕРИНИ  ВОЛОДИМИРІВНИ «Систематизація правових засобів забезпечення свободи комерційного господарювання» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Задихайло Дмитро Вітольдович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри господарського права, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Шаповалова Ольга Вікторівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри господарського права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Килимник Інна Ігорівна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності.

Повідомляю, що 22 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КРУТЬКО  АНАСТАСІЇ  ЛЕОНІДІВНИ «Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Любченко Павло Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри державного будівництва.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Серьогін Віталій Олександрович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри конституційного і муніципального права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Марчук Микола Іванович, Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук МЯГКИХ  ГАННИ  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Ідея прав жінки в політико-правовій думці України кінця ХІХ – початку ХХ століття» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Дашковська Олена Ростиславівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри теорії держави і права.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Бобровник Світлана Василівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри теорії права та держави;
 • кандидат юридичних наук Петришин Олег Олександрович, Науково-дослідний інститут державного будівництва і місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, завідувач наукового сектору порівняльного правознавства.

Повідомляю, що 23 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук СТАВИЦЬКОГО  ВІТАЛІЯ  АНАТОЛІЙОВИЧА «Договір про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном за цивільним законодавством України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Яроцький Віталій Леонідович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного права № 2, член-кореспондент НАПрН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, професор Майданик Роман Андрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права, член-кореспондент НАПрН України;
 • кандидат юридичних наук, доцент Чалий Юрій Іванович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри цивільного права та процесу факультету № 6.

о  13.00  годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук РУБАН  ОЛЕНИ  ОЛЕКСАНДРІВНИ «Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю або життю фізичної особи на виробництві за цивільним законодавством України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Домашенко Михайло Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного права № 2.

Офіційні опоненти:

 • доктор юридичних наук, доцент Отраднова Олеся Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного права;
 • кандидат юридичних наук, доцент Лісніча Тетяна Володимирівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.