Повідомлення про захист дисертацій

Повідомляю, що 23 лютого 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудуться захисти дисертацій:

о  10.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ПЕТРУШКО  МАРИНИ  ІГОРІВНИ «Зміна правової позиції прокурора в суді першої інстанції» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівниккандидат юридичних наук, доцент Маринів Володимир Іванович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального процесу, директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції, заслужений юрист України.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
кандидат юридичних наук, професор Письменний Дмитро Петрович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального процесу.

о  13.00 годині

На здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ЛУЦІВА   МИКОЛИ   ЗІНОВІЙОВИЧА «Особливості досудового розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (статті 407-409 Кримінального кодексу України)» за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науковий керівникдоктор юридичних наук, професор Шило Ольга Георгіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Сергєєва Діана Борисівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права, заслужений юрист України;
кандидат юридичних наук, доцент Тетерятник Ганна Костянтинівна, Одеський державний університет внутрішніх справ,завідувач кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування.