Питання для підготовки до вступних іспитів в аспірантуру

Питання для підготовки до складання вступних іспитів в аспірантуру  зі спеціальності 293 – міжнародне право

Контрольні питання для підготовки до вступного іспиту в аспірантуру з дисципліни «Філософія»

Питання для вступних іспитів до аспірантури з теорії держави і права