29 вересня відбудеться VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення» (подання заяв до 15 серпня)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • тези доповідей та наукових повідомлень мають бути наданими в електронному вигляді (редактор Microsoft Office Word 2003) формату А4 шрифтом Тіmеs New Roman № 14, міжрядковий інтервал — 1,5, поля сторінки: ліворуч — 3,0 см, праворуч — 1,5 см, угорі — 2,0 см, знизу — 2,0 см;
 • перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні), другий рядок – науковий ступінь, посада, навчальний заклад (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні);
 • нижче — великими (прописними) літерами назва доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);
 • обсяг тез із заголовком та відомостями про автора не має перевищувати 5-ти сторінок – для наукових повідомлень та 8-ми – для наукових доповідей;
 • список джерел не є обов’язковим.

Збірник матеріалів конференції буде вручено учасникам перед її початком. У разі неможливості персональної участі в конференції PDF-версію збірника буде надіслано на електронні адреси авторів до 6 жовтня 2017 року.

Організаційний внесок для участі в конференції не передбачено.

На конференцію приймаються матеріали наукових та науково-педагогічних працівників вітчизняних і зарубіжних наукових установ та вищих навчальних закладів, аспірантів і здобувачів.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 15 серпня 2017 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (trudpravo_nuau@ukr.net):

 • заявку (див. зразок заявки);
 • відредаговані тези доповіді (наукового повідомлення);
 • відскановану рекомендацію наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).

У разі прийняття оргкомітетом заявки та тез доповіді Вам буде надіслано відповідний лист електронною поштою.

Зразок оформлення тез доповіді:

Авескулов В.Д.,

канд. юрид. наук, асистент кафедри трудового права

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

(м. Харків, Україна)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК

Текст доповіді.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез доповідей, які не відповідають встановленим вимогам. Оргкомітет не відшкодовує витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням учасників конференції.

Про план роботи конференції буде повідомлено пізніше. У разі особистої участі в роботі конференції просимо завчасно повідомити про це оргкомітет.

Контактні дані організаційного комітету:

 • заступник голови організаційного комітету — завідувач кафедри трудового права, проф. Жернаков Володимир Володимирович; тел.: +38 (057) 704-92-15;
 • відповідальний секретар організаційного комітету – асистент кафедри трудового права Авескулов Валерій Дмитрович; тел.: +38 (057) 704-92-15; e-mail: trudpravo_nuau@ukr.net;
 • начальник відділу наукових досліджень Університету Чуприна Юлія Анатоліївна; тел.: +38 (057) 704-92-07.

Організаційний комітет

ЗАЯВКА

на участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні питання удосконалення законодавства про працю

та соціальне забезпечення»

 

П.І.Б.
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (повністю)
Посада (повністю)
Тема доповіді (повідомлення)
Чи планується приїзд і особиста участь у роботі конференції?
Чи потребуєте Ви поселення? (якщо так, вказати дати)
Контактні телефони
E-mail