29 вересня відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення органічного землеробства»

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Національна академія правових наук України

кафедра земельного та аграрного права

 gerb_new_m

Інформаційне повідомлення про

 Міжнародну науково-практичну конференцію

 «Правові засади ведення  органічного землеробства»

 29 вересня 2017 року

 м. Харків

Шановні колеги!

 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 29 вересня 2017 року проводить міжнародну науково-практичну конференцію за темою «Правові засади ведення органічного землеробства».

Робота конференції планується за такими напрямками:

  1. Особливості правового регулювання використання земель для органічного землеробства
  2. Правові аспекти виробництва органічної сільськогосподарської продукції
  3. Правове забезпечення використання природних ресурсів та екологічної безпеки у процесі виробництва органічної продукції

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез його учасників.

Для участі у роботі круглого столу Вам необхідно до 8 вересня 2017 року надіслати до оргкомітету заявку на участь, тези доповіді (мають бути оформлені згідно з вимогами, що викладені нижче), квитанцію про оплату організаційного внеску на електронну адресу: ua.vovk@ukr.net

Організаційний внесок становить 300 грн., які потрібно перерахувати на картковий рахунок в Приватбанку:

4149 4978 6477 7059 Плотник Альона Олегівна

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 067 51 444 69  (Дмитро Валерійович Санніков)

 

зразок заявки

Заявка на участь у роботі

(назва конференції)

Прізвище _____________________________

Ім’я______________________________________

По батькові __________________________

Місце роботи (навчання) ___________

Тема доповіді _________________________

Форма участі__________________________

Контактна інформація:

Адреса __________, телефон __________, e-mail ________.

 

вимоги до оформлення доповідей

- обсяг – до трьох сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова;

- поля: всі по 20 мм;

- шрифт — Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

- перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні);

- другий рядок – місце роботи, посада (шрифт: курсив, вирівняний по правій стороні);

 — наступний абзац – назва доповіді (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по центру);

- наступний абзац – текст доповіді;

- посилання на джерела оформлюються у квадратних дужках. Перелік використаних джерел наводиться у кінці тексту в алфавітному порядку.

- текст виконується у Microsoft Word;

- електронний варіант доповіді повинен мати назву, яка відповідає прізвищу та імені учасника та збережений у форматі «.doc»;

Робочі мови: українська, російська.

Після отримання оргкомітетом заявки на участь, тез доповідей, квитанції про оплату та інших документів, Вам буде надіслано підтвердження на адресу, з якої направлялася документація. У разі неотримання підтвердження, просимо зателефонувати за вказаним номером. 

Доповіді аспірантів та здобувачів повинні подаватися із рецензією наукового керівника.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням вищезазначених вимог.

Усі витрати, пов’язані з участю у роботі конференції, оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок організації, яка їх відряджає.