Повідомлення про проведення засідання вченої ради університету

Члену вченої ради
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Повідомляю, що 21 листопада 2017 року о 13.00 годині в залі № _6 відбудеться засідання вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт кафедри фізичного виховання № 1 про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу.

Доповідають: завідувач кафедри, доц. Попрошаєв Олександр Володимирович, голова комісії – доц. Гоєнко Микола Іванович.

2. Про діяльність відділу міжнародних зв’язків.

Доповідає – начальник відділу міжнародних зв’язків,
доц. Частник Олександр Станіславович.

3. Затвердження тем дисертацій.

4. Про обрання по конкурсу на вакантні посади.

5. Різне.

Вчений секретар
Л.В. Лейба