15 листопада відбудеться Міжнародна науково-практична конференція молодих учених “Юридична осінь 2017 року”

Міністерство освіти і науки України

Національний  юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Рада молодих учених

Студентське наукове товариство

gerb_new_m

 Інформаційний лист

 Міжнародна науково-практична конференція молодих учених  

“Юридична осінь 2017 року”  

15 листопада 2017 р.

 м. Харків

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (до 35 років) та студентів “Юридична осінь 2017 року”.

Конференція відбудеться 15 листопада 2017 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

 Тематичні напрямки роботи конференції:

 • загальнотеоретичні питання правознавства;
 • актуальні проблеми публічно-правових наук;
 • сучасний стан та перспективи розвитку цивілістичних наук;
 • актуальні проблеми розвитку наук кримінально-правового циклу;

План роботи конференції

15 листопада 2017 р.

 • Реєстрація учасників конференції з 9.30
 • Початок роботи ранкового пленарного засідання конференції о 10.00
 • Перерва о 12.00
 • Робота конференції по секціях о 13.00
 • Підбиття підсумків о 16.00

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 27 жовтня 2017 року надіслати на адресу оргкомітету тези доповідей та наукових повідомлень.

Вимоги до оформлення тез доповідей та наукових повідомлень:

 • обсяг до 4-х стор. формату А4; поля всі 2 см, текст друкується на одній стороні паперу;
 • шрифт — Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал-1,5;
 • перший рядок — прізвище, ім’я, по батькові автора; другий рядок – ВНЗ (установа); третій рядок – статус автора (студент, аспірант, асистент, доцент, вчене звання); (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні);
 • нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);
 • література по тексту тез та в кінці тез не наводиться;
 • тези студентів мають бути засвідчені підписом наукового керівника, у кінці тексту необхідно вказати відомості про наукового керівника (науковий ступінь, посада, установа, прізвище, ім’я, по батькові);
 • до тез учасників, що не мають наукового ступеня обов’язково додається рецензія наукового керівника та витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку;
 • організаційний внесок – 150 грн. (вартість примірника збірника тез) сплачується при наданні тез до оргкомітету;
 • до тез додається електронна версія з текстом Microsoft Word 6.0 (7.0) для Windows, на будь-якому носії або надсилається на е-mail konf@i.ua, де файл називається прізвищем автора, наприклад «Шевченко_тези», «Шевченко_рецензія».

Програма всеукраїнської наукової конференції

Відповідальний секретар конференції — Чуприна Юлія Анатоліївна, начальник відділу наукових досліджень

+38(057)704-92-07, 704-93-56 (факс)

е-mail: vnd.konf@i.ua