В Університеті відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення»

Організатор: кафедра трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Відкрив конференцію кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.В. Жернаков. Він щиро привітав присутніх і побажав успішної роботи учасникам заходу та гостям: «Ми раді вітати у стінах Університету наших колег і друзів з усіх куточків України та інших країн. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, а матеріали конференції, я переконаний,  дадуть змогу всім нам розвиватися».

В.В.Жернаков повідомив, що у заході беруть участь 53 учасники, 102 особи подали тези наукових доповідей (серед них 20 докторів наук) з  Міжнародного університету «МИТСО» (Білорусь), Академії Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного університету «Одеська юридична академія», Сумського національного аграрного університету, Харківського національного університету внутрішніх справ та ін.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету С.І.Запара – «Судова медіація: нові можливості вирішення трудових спорів»; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ К.Ю.Мельник – «Особливості правового регулювання переведень державних службовців та поліцейських в Україні»; доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України М.М.Шумило – «Кодифікація соціально-забезпечувального законодавства: погляд через призму компаративістики» та інші.

Роботу конференції було продовжено у секціях: «Теоретичні засади розвитку трудового права»; «Проблеми реалізації трудових прав»; «Проблеми єдності та диференціації правового регулювання праці»; «Розвиток законодавства про соціальне забезпечення».

Під час заходу учасники отримали збірку тез доповідей та наукових повідомлень.