Запрошуємо взяти участь у написанні колективної монографії на тему: «РОЗРОБКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ НАЯВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ»

Шановні колеги!

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ запрошує Вас взяти участь у написанні колективної монографії на тему:

«РОЗРОБКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ НАЯВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ»

У науковому виданні передбачаються такі розділи (назва яких може бути уточнена після одержання матеріалів):

 1. Альтернативні джерела енергії: перспективи розвитку та використання (економічний, соціальний, екологічний аспект)
 2. Напрями вдосконалення використання альтернативних джерел енергії в сільській місцевості
 3. Оптимальні енергетичні системи різної складності з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії.
 4. Системи економічної та енергетичної оцінки технологій виробництва сільськогосподарських та енергетичних культур.
 5. Автоматизовані системи виробництва сільськогосподарських та енергетичних культур.
 6. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та регулювання у сфері альтернативної енергетики.
 7. Агроекологічне обґрунтування використання доступного потенціалу рослинних решток сільськогосподарських та фітомаси енергетичних культур.

Монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК та ББК. Примірники монографії розсилають відповідно до списку обов’язкової розсилки (наказ МОН МС України від 17.10.2012 р. № 1112).

Колективна монографія є частиною НДДКР «Розробка оптимальних
енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії в умовах Лісостепу України» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0117U000397 від 10.02.2017 р.).

Вимоги до матеріалів монографії:

 1. Матеріали повинні містити  елементи  наукової  новизни,  мати теоретичну, методичну, методологічну і/або практичну цінність.
 2. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, мають супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення наявного стану та можливими напрямами використання результатів дослідження.
 3. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. Матеріал має бути вичитаний і відкоригований.
 4. Обсяг матеріалів: не менше 10 сторінок українською мовою.

Вимоги до оформлення матеріалів:

- Оформлення текстової частини, рисунків і таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.

- Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.

- Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word (2003) з розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240×297 мм), поля «Дзеркальні»: верхнє і нижнє – 2 см, внутрішнє – 3 см, зовнішнє – 2,5 см. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14 pt; інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см.

- Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело.

- Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.

- Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation.

- Посилання на джерела в тексті дають у вигляді зносок (розмір шрифту — 9 pt). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Просимо авторів також звернути увагу на такі вимоги:

 1. Перенесення слів (у тому числі й автоматично) не допускається.
 2. Не допускаються скановані  й  великі  таблиці,  скановані (сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки.
 3. Оформлюють матеріал за такою логікою:

- зверху посередині сторінки – назва роботи;

- нижче посередині під назвою – прізвище та ініціали автора (авторів);

- нижче посередині назва організації;

- через інтервал подають основний матеріал.

Приклад оформлення статті наведено нижче.

Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, рівень самостійності здобутих результатів повністю несуть автори статей!

Контрольні дати:

- Термін подання авторами матеріалів – до 27.10.2017 р.

Звертаємо Вашу увагу: про надходження матеріалів Вам на електронну адресу обов’язково буде надіслано повідомлення. Якщо повідомлення протягом двох робочих днів не одержано – продублюйте відправку або передзвоніть!!!

- Орієнтовна розсилка монографій – до 31.12.2017 р.

Термін подання може бути продовжений, про що буде додаткова розсилка з повідомленням.

Для участі в написанні колективної монографії потрібно надіслати окремими файлами на електронну адресу maryna.galytska@pdaa.edu.ua:

- матеріали, оформлені згідно з вимогами (Іванченко_стаття),

- авторську довідку (Іванченко_довідка);

- відскановану копію квитанції (Іванченко_оплата).

У темі листа слід вказати «Стаття до монографії та прізвище автора».

Фінансові умови:

Вартість публікації однієї сторінки в колективній монографії (з урахуванням розсилки) – 40 грн. При оплаті слід враховувати розмір комісії банку, яка не входить у загальну суму оплати за публікацію.

Реквізити для оплати публікації в колективній монографії буде надіслано після прийняття рішення оргкомітетом про включення матеріалів до неї.

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів буде надіслано один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 100 грн (з урахуванням пересилки).

Оплату слід здійснити протягом трьох робочих днів після рішення про прийняття матеріалів до друку й одержання реквізитів для оплати.

Відскановану копію документа про оплату, а також дані про кількість додаткових оплачених примірників надсилають на вказану електронну адресу.

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ АБО ЗАПРОПОНОВАНІЙ ТЕМАТИЦІ, НАДІСЛАНІ БЕЗ ГРОШОВОГО ПЕРЕКАЗУ АБО ПІЗНІШЕ ВКАЗАНОГО ТЕРМІНУ, РОЗГЛЯДАТИ НЕ БУДУТЬ!!!