23 жовтня відбудеться міжнародна конференція «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні» (навчально-бібліотечний комплекс Університету, вул. Пушкінська 84-а)

Шановні колеги!

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра міжнародного права та Проект ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (Association4U) запрошують Вас взяти участь у міжнародній конференції «Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні», що відбудеться 23 жовтня 2017 року в Навчально-бібліотечному комплексі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська 84а), а також навчальному тренінгу «Угода про асоціацію: загальний правовий орієнтир для українських юристів», що запланований на 24 жовтня 2017 р.

У заходах візьмуть участь представники Представництва Європейського Союзу в Україні, Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Парламентської експертної групи з питань європейської інтеграції, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної та міської ради, експерти проекту ЄС Association4U, а також українські та зарубіжні науковці з Бельгії, Великої Британії, Німеччини та Польщі.

Конференція присвячена актуальним правовим проблемам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; можливостям та перспективам українських компаній в умовах дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі;  значенню Угоди про асоціацію для регіонального розвитку; вивченню вітчизняного та зарубіжного досвіду з наближення законодавства.

Учасники навчального тренінгу отримають теоретичні та практичні знання щодо особливостей права Європейського Союзу у контексті Угоди про асоціацію, зобов’язань України та ЄС за Угодою про асоціацію, захисту прав громадян України та юридичних осіб за умов дії Угоди про асоціацію, а також специфіки нормопроектування у процесі адаптації законодавства України до acquis ЄС. Учасникам тренінгу передбачена видача сертифікатів.

Можливою є участь в обох заходах.

Робочі мови: українська та англійська.

До участі запрошуються науковці, практичні працівники, незалежні експерти у сфері європейської інтеграції, а також юристи, що бажають отримати загальні правові орієнтири щодо змісту та дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Для участі у конференції та / або тренінгу необхідно подати заявку із вказівкою прізвища, ім’я, по-батькові, посади, місця роботи та за наявності відправити текст наукової статті / тез доповіді для друку у збірці матеріалів до 13 жовтня 2017 року на адресу conf.nlu.a4u@gmail.com

Публікація є безкоштовною.

 

ВИМОГИ

до оформлення

 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і наступних версіях
 • обсяг статті до 12 сторінок формату сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє, нижнє – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • на першому аркуші, праворуч, зазначаються: прізвище та ініціали; вчене звання, науковий ступінь, місце роботи і посада (шрифт курсив), далі, по центру, жирним шрифтом вказують назву статті/тез, після чого подається текст.
 • список використаної літератури розміщуєтся наприкінці тексту і оформлюється згідно  з чинним стандартом бібліографічного опису;
 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізна, а не в абетковому порядку;
 • сторінки не нумеруються.

Організаційний комітет:

 • Іван Яковюк – завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Олеся Трагнюк – доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Херма Цезар – ключовий експерт з адаптації законодавства проекту Association4U;
 • Тетяна Анакіна – старший експерт з юридичних питань проекту Association4U