Редакція науково-практичного фахового збірника наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник» звертає Вашу увагу на те, що 20 жовтня закінчується термін подання матеріалів для публікації у четвертому номері збірника.

Шановні колеги!

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук Наказом Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2013 р. № 893.

Для опублікування статті необхідно відправити на електронну пошту editor@pjv.nuoua.od.ua наступні матеріали:
1. Статтю;
2. Довідку про автора (прізвище, ім’я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, поштова адреса для відправки друкованого примірника);
3. Для осіб, які не мають наукового ступеню, відскановану рецензію;
4. Резюме статті англійською мовою мінімальним обсягом 250 слів;
5. Відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску.

Більш детальна інформація міститься на сайті видання та у додатку до цього листа.

З повагою, редакція науково-практичного фахового збірника
наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник»
Редакційно-видавничий відділ НДЧ
Національного університету «Одеська юридична академія»
вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 068 813 02 67
Електронна пошта: editor@pjv.nuoua.od.ua
Сайт: www.pjv.nuoua.od.ua