Конкурс наукових проектів

До уваги науковців Університету!

Щорічно Міністерством освіти і науки України проводяться Конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок та Конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, що виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету. Метою Конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень і прикладних розробок, що мають високий науковий та науково-технічний рівень, пропонують кращі показники наукових і науково-практичних результатів, забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету.

     Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв:

     — актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики
проекту;

     — наукова новизна запропонованих рішень,  методів та  засобів
досліджень;

     — наявність попереднього доробку щодо даної тематики;

     — залучення  до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих  учених,  студентів,  захист  за  результатами  досліджень кандидатських та докторських дисертацій;

     — перспективність   подальшого    використання    результатів
досліджень;

     — наявність публікацій;

     — можливість використання в навчальному процесі.

Строки проведення конкурсу та відповідні форми проектів затверджуються наказом МОН України щорічно та доводяться до відома завідувачів кафедр окремо кожного року напередодні проведення конкурсу.

Всі проекти оформлюються у єдиній інформаційні системі Міністерства освіти і науки України «Наука в університетах». Інформаційна та технічна підтримка авторів проектів здійснюється науково-дослідницьким сектором Університету (704-11-72, 704-92-51, 704-93-64).

Додатки:

– ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету; (посилання)

– ПОЛОЖЕННЯ про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними. (посилання)