19 грудня о 10:00 відбудеться засідання круглого столу «Національна модель ринкової економіки України як концептуальна матриця її господарсько-правового механізму» (зал №11, вул. Пушкінська, 77)

Регламент роботи круглого столу
19 грудня  2017 року, вівторок
Наукові доповіді – 15 хв.
Мова проведення круглого столу:
українська, російська.
10.00-11.20 – ранкове засідання
11.20-11.40 – перерва
11.40-13.00 – пленарне засідання
Контактний телефон: (057) 704-92-00
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
Національна модель ринкової економіки як матриця її господарсько-правового забезпечення
Задихайло Д.В.  – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України
Господарсько-правові проблеми переходу до альтернативних джерел енергії України
Кузьміна М.М.  – к.ю.н., доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Аутсорсингові відносини в національній економіці: господарсько-правовий зміст та спрямування
Косінова К.С.  – студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Господарське законодавство України як дзеркало суспільно-економічних трансформацій
Остапенко Ю.І. – к.ю.н., асистент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Економічна модель реформування залізничного транспорту та правові форми її реалізації
Рудяга І.М. – здобувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Спеціальні режими інноваційно діяльності в процесі пошуку ефективності
Вакім В.Е. – аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Великий бізнес в системі економічних та політико-правових координат
Менів Я.О. – аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Публічно-приватне партнерство в системі відносин організаційно-господарського впливу держави
Мазалова А.О. – аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого