12-13 січня 2018 року у м. Києві Центр правових наукових досліджень проводитиме міжнародну науково-практичну конференцію «Право, суспільство і держава: форми взаємодії».

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, здобувачі, викладачі права та інші правники, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми розвитку правових систем світу та України.

Кінцевий строк подання матеріалів: 9 січня 2018 р. (включно).

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:
• Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
• Конституційне право; муніципальне право;
• Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
• Господарське право, господарсько-процесуальне право;
• Трудове право; право соціального забезпечення;
• Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
• Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
• Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
• Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
• Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
• Міжнародне право;
• Філософія права.

Форма проведення конференції: заочна.

Для отримання додаткової інформації про конференцію, будь ласка, завітайте на сайт ГО «Центр правових наукових досліджень».

Контакти організаційного комітету:
ГО «Центр правових наукових досліджень»
тел. 093 231 27 40 – Єгорова Олеся Павлівна
(голова секції адміністративного права та процесу ЦПНД)
infocpnd@gmail.com
www.cpnd.org.ua