1–2 березня 2018 року відбудеться IIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства».

IІI Міжнародна науково-практична конференція

студентів і молодих учених

«Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства»

Шановні студенти та молоді вчені!

1–2 березня 2018 року на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» відбудеться IIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства».

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Система ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді в умовах трансформації суспільства.
 2. Участь органів студентського самоврядування у реалізації принципів академічної доброчесності.
 3. Роль волонтерства в освітньо-науковому просторі та його значення для формування громадянського суспільства.
 4. Доброчесність як основа сталого розвитку суспільства (історія, політологія, культурологія).
 5. Формування мотивації до обраного фаху в системі органів студентського самоврядування.

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Усна доповідь і публікація тез.
 2. Публікація тез.
 3. Вільний слухач.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, російська.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Авторами та співавторами робіт (учасниками конференції) можуть бути студенти та молоді вчені (включно).

Для участі у конференції необхідно до 22 січня 2018 року пройти реєстрацію на сайті 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
 • обсяг матеріалів для друку від 2000 до 3000 знаків, включаючи пробіли;
 • усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому вживанні;
 • тези не мають містити таблиці, графіки, ілюстрації.
 • текст друкується у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, кількість знаків до 3000 (з пробілами, назва тез, автори, назва закладу не враховуються). Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.

Структура тез: Прізвища та імена авторів повністю, не скорочуючи; назва доповіді; науковий керівник; назва навчального закладу, де виконувалася робота; місто, країна; короткий зміст доповіді (текст тез).

Роботи, які відповідають вимогам, будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Редакційна колегія залишає за собою право частково редагувати матеріали, які оформлені з порушенням вимог. Оргкомітет не несе відповідальності за наукову достовірність тез.

З метою відшкодування організаційних, видавничих та поліграфічних витрат на збірник, програму та сертифікат учасника необхідно сплатити організаційний внесок за активну участь у конференції у розмірі 200 грн. за одну публікацію. Пасивну участь (друк тез) – 150 грн.

Оплата здійснюється шляхом переказу коштів у відділеннях ЗАТ КБ «Приватбанк» на рахунок Фордук Наталії Михайлівни р/р № 4731219109340988.

Квитанцію про сплату вартості публікації надішліть, будь ласка, на E – mail: confstud@bsmu.edu.ua (текст: оплата участі в конференції від ПІБ).

Додаткова інформація для учасників:

 • Регламент усної доповіді – до 7 хв, обговорення – 3 хв.
 • Технічне забезпечення – мультимедійний проектор, ноутбук.
 • Проживання учасників передбачається у готелях міста.

У рамках проведення конференції заплановано проведення соціально-психологічних комунікативних тренінгів і ворк-шопів та перфоменсу Playback-театру «Луна»,  культурно-мистецької програми. Ви отримаєте можливість ознайомитися з містом Чернівці та його визначними місцями, серед яких – колишня резиденція Буковинських митрополитів, внесена до реєстру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Організаційний комітет:

Студентська рада

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Театральна площа, 2 м. Чернівці, 58002

e-mail: confstud@bsmu.edu.ua,

КОНТАКТИ:

Зорій Ніна Іванівна (проректор з науково-педагогічної роботи та виховання БДМУ), тел. 037-2-550951

Лазар Владислав Валерійович (голова інформаційно-правової комісії Студентської ради БДМУ)

тел.моб.: +380508426240

Заздалегідь вдячні Вам за участь у конференції!

З повагою організаційний комітет.