23-24 лютого 2018 р. в м. Запоріжжя відбудеться МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ»

 Запорізька міська громадська організація «Істина»

 Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні проблеми правової системи
та державотворення в Україні»

 м. Запоріжжя, 23-24 лютого 2018 р.

 Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки. 

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.

Форма проведення: заочна

 Мова конференції: українська, російська, англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 • Історія та теорія держави та права, філософія права;
 • Конституційне право, міжнародне публічне право;
 • Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;
 • Господарське право та процес;
 • Трудове право, право соціального забезпечення;
 • Екологічне, земельне, аграрне право;
 • Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
 • Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;
 • Кримінальний процес, криміналістика.
Реєстрація

 Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 20 лютого 2018 року (включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ЗМГО «Істина» та надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні документи:

 • тези доповіді;
 • відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок

Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com

Вимоги до тез доповіді
 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman
  № 12, праворуч)
 • Назва доповіді посередині рядка (великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний. Наприклад:

ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ініціали автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman № 12.

Наприклад:

КОВАЛЕНКО С. Б.

студент юридичного факультету

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список літератури:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Організаційний внесок

 

 

Організаційний внесок становить 130 грн. для учасників з України та 15 доларів для учасників з інших держав.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції.

Збірник буде відправлений 9 березня 2018 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках, при відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.

Порядок сплати організаційного внеску

Для учасників з України (130 грн.)

Організаційний внесок необхідно перерахувати на реквізити:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

МФО банку отримувача: 351005

Рахунок отримувача: 26250003512032

ОКПО: 3052600066

П.І.Б. одержувача: Чернобай Наталія Валеріївна

Призначення платежу: поповнення рахунку Чернобай Н.В. від ПІБ

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

Для учасників з інших держав (15 доларів)

 Учасникам конференції з інших держав необхідно звернутися до організаційного комітету.

Координати організаційного комітету

 

Запорізька міська громадська організація «Істина»

вул. Лермонтова 19, м. Запоріжжя, 69005

Телефон: 095 440 91 76

Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com

Сайт: www.istina-zp.org.ua

 

 

 

 

 

 

Запорізька міська громадська організація «Істина»

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні проблеми правової системи
та державотворення в Україні»

 

м. Запоріжжя, 23-24 лютого 2018 р.

 

Загальна інформація

 

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки.

 

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.

 

Форма проведення: заочна

 

Мова конференції: українська, російська, англійська.

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 

 

 • Історія та теорія держави та права, філософія права;
 • Конституційне право, міжнародне публічне право;
 • Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;
 • Господарське право та процес;
 • Трудове право, право соціального забезпечення;
 • Екологічне, земельне, аграрне право;
 • Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
 • Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;
 • Кримінальний процес, криміналістика.

 

 

 


Реєстрація

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 20 лютого 2018 року (включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ЗМГО «Істина» та надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні документи:

 • тези доповіді;
 • відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок

Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com

 

Вимоги до тез доповіді

 

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman
  № 12, праворуч)
 • Назва доповіді посередині рядка (великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний. Наприклад:

ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ініціали автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman № 12.

Наприклад:

КОВАЛЕНКО С. Б.

студент юридичного факультету

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

 

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список літератури:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

 

Організаційний внесок

 

 

 

Організаційний внесок становить 130 грн. для учасників з України та 15 доларів для учасників з інших держав.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції.

Збірник буде відправлений 9 березня 2018 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках, при відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.

 

Порядок сплати організаційного внеску

 

 

Для учасників з України (130 грн.)

 

Організаційний внесок необхідно перерахувати на реквізити:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

МФО банку отримувача: 351005

Рахунок отримувача: 26250003512032

ОКПО: 3052600066

П.І.Б. одержувача: Чернобай Наталія Валеріївна

Призначення платежу: поповнення рахунку Чернобай Н.В. від ПІБ

 

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

 

Для учасників з інших держав (15 доларів)

 

Учасникам конференції з інших держав необхідно звернутися до організаційного комітету.

 

 

Координати організаційного комітету

 

 

Запорізька міська громадська організація «Істина»

вул. Лермонтова 19, м. Запоріжжя, 69005

Телефон: 095 440 91 76

Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com

Сайт: www.istina-zp.org.ua