25-26 квітня 2018 р. в м. Суми відбудеться Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри»

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри», яка відбудеться 25-26 квітня 2018 р. в м. Суми на базі юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.

Партнерами конференції виступають:

 • Інститут законодавства Верховної Ради України;
 • Сумська обласна державна адміністрація;
 • Головне територіальне управління юстиції у Сумській області;
 • Сумський окружний адміністративний суд;
 • Господарський суд Сумської області;
 • Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

До участі в конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі, аспіранти, юристи-практики, представники державної служби та органів місцевого самоврядування

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів.

Конференція передбачатиме п’ять  тематичних секції:

 1. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, конституційне, адміністративне, інформаційне, фінансове право, конституційний та адміністративний процес.
 2. Актуальні проблеми реформування судових та правоохоронних органів, процесуального законодавства.
 3. Теорія та історія держави і права, філософія права: наукові дискусії.
 4. Актуальні проблеми приватного та соціального права.
 5. Актуальні питання міжнародного публічного та приватного права, європейського права, порівняльного правознавства.

Форма проведення конференції: очна, заочна

 Робочі мови: українська, англійська, російська

 Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету:

 1. Заповнену заявку учасника конференції (див. Додаток 1);
 2. Електронний варіант тез доповіді;
 3. Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 25 березня 2018 року на адресу: jurfacsnau@ukr.net

Документи  мають бути підписані за наступним прикладом: Іваненко_заявка, Іваненко_тези, Іваненко_квитанція.

Вимоги для оформлення тез доповідей:

 • Обсяг тез – до 5 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 20 мм.
 • Перший рядок – назва секції (вирівнювання –по правому краю).
 • Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Третій рядок – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада.
 • Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаної літератури оформлюється в кінці тексту під заголовком «Використана література» (шрифт жирний, вирівнювання по центру). Він має бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.

Розмір організаційного внеску:

очна участь – 150 грн.

заочна участь – 50 грн.

Для зарубіжних учасників та докторів наук участь безкоштовна.

 Очні учасники отримають збірник матеріалів у день конференції. Вартість кожного додаткового екземпляра збірника доповідей складає 50 грн. та сплачується додатково до оргвнеску.

Заочним учасникам буде розісланий електронний варіант збірника на вказаний у заявці e-mail[*].

Оргвнесок слід перераховувати за такими банківськими реквізитами:

Банк одержувача: ПриватБанк

Номер картки одержувача: 4149 4978 6562 5729

П.І.Б. : Михайліченко Микола Анатолійович

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Михайліченка М.О.

Учасники мають можливість на основі поданих матеріалів опублікувати статтю у фаховому журналі «Приватне та публічне право». З вимогами до статей, умовами та порядком їх прийняття до друку можна ознайомитися на сайті видання: http://www.pp-law.in.ua

Контактна інформація:

Телефон: 095-506-31-76 – Михайліченко Микола Анатолійович

E-mail: jurfacsnau@ukr.net

Додаток 1

 Зразок оформлення заявки на участь у конференції

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
 2. Науковий ступінь, вчене звання
 3. Місце роботи (навчання), посада
 4. Контактний телефон
 5. E-mail
 6. Поштова адреса
 7. Тема доповіді
 8. Секція
  9. Формат участі (очна, заочна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Зразок оформлення тез конференції

 

Актуальні проблеми приватного та соціального права

 

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ

 

Федорончук А.В.,

аспірант кафедри цивільного права                                                                  Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

 

Текст

 

Використана література:

 1. 1. Коссак В.М. Співвідношення категорій «розірвання» та «припинення» договірних зобов’язань. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. №2. С. 34–36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський національний аграрний університет

Інститут законодавства Верховної Ради України

Національна служба посередництва і примирення

Сумська обласна державна адміністрація

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області

Сумський окружний адміністративний суд

Господарський суд Сумської області

Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ»

 

 

м. Суми, 25-26 квітня 2018 р.

[*]Заочні учасники можуть отримати друкований збірник, який буде надісланий Укрпоштою. Організаційний внесок при цьому буде складати 100 грн.