Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»

Західноукраїнська організація

 «Центр правничих ініціатив»

 Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»

м. Львів, 16-17 березня 2018 р.

Мета конференції — публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

 • теорія та історія держави та права;
 • конституційне право;
 • кримінальне право та процес;
 • цивільне право та процес;
 • господарське право та процес;
 • адміністративне та фінансове право;
 • трудове право та право соціального забезпечення;
 • міжнародне право та право ЄС;
 • порівняльне правознавство;
 • кримінально-виконавче право та кримінологія;
 • криміналістика та судова експертиза;
 • екологічне, земельне та аграрне право.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: заочна.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, через два тижні після проведення конференції.

Бажаючі прийняти участь у роботі конференції повинні до 13 березня 2018 р. (включно) виконати наступні умови:

 • направити на електронну скриньку оргкомітету cpi@wcenter.org.ua тези доповіді на українській, російській чи англійській мові (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг – до 5 сторінок включно), а також відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (приклад: Гончар ТВ_Квитанція)

2) заповнити електрону заявку на участь в конференції.

Електронну форму заявки можна зайти за адресою: www.wcenter.org.ua

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 135 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Візенко Світлана Аліковна

Поточний рахунок одержувача: 26200805135269

ОКПО: 2882111702

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення рахунку Візенко С.А. від П.І.Б. учасника

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

 

Адреса для кореспонденції: м. Львів, а/с 6153, 79000
Електронна пошта: office@wcenter.org.ua

Офіційний веб-сайт: www.wcenter.org.ua  

Телефон: +38 066 090 63 65