30-31 березня 2018 р. у м. Дніпро відбудеться міжнародна науково-практична конференції «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення»

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:
1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. Конституційне право; муніципальне право;
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
5. Трудове право; право соціального забезпечення;
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
11. Міжнародне право;
12. Філософія права.

Останній строк подання матеріалів на конференцію – 27 березня 2018 р. (включно).

Обсяг тез доповіді – до 5 ст.

Детальна інформація про захід міститься у додатку до цього листа.

З повагою,
Юридичний факультет Дніпровського гуманітарного університету
вул. Орловська, 1-Б, м. Дніпро, Україна, 49020
Сторінка університету: www.dgu.com.ua
Електронна адреса: conf@pravoisuspilstvo.org.ua
Телефон: 068 331 69 21