23 квітня 2018 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА”

Міжнародна

 науково-практична конференція 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА”

 23 квітня 2018 р.

м. Харків

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА”.

Конференція відбудеться 23 квітня 2018 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

 Тематичні напрямки роботи конференції:

 • реформування системи судоустрою: прогалини правового забезпечення;
 • новели законодавства щодо забезпечення статусу суддів;
 • Вища рада правосуддя: статус та повноваження;
 • проблеми запровадження уніфікації в судових процедурах;
 • трансформація прокуратури: реальні та очікувані результати;
 • прокуратура у державному механізмі, взаємодія із суміжними інститутами;
 • проблеми реформування функцій прокуратури України;
 • монополізація адвокатурою сфери захисту в суді;
 • запровадження інституту медіації як механізму підвищення ефективності розв’язання правового конфлікту;
 • проблеми реформування інституту адвокатури в Україні.

За підсумками роботи конференції будуть визначені кращі наукові доповіді серед студентів, учасники отримають відповідні сертифікати.

За результатами конференції буде видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень в електронному форматі та розміщено на сайті наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

За попередньою заявкою можна буде отримати надрукований збірник тез.

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

 План роботи конференції

 • Реєстрація учасників конференції: 9.30-10.00
 • Робота ранкового пленарного засідання конференції: 10.00-12.00
 • Перерва роботи засідання конференції: 12.00-13.00
 • Робота за секціями: 13.00-15.00
 • Підбиття підсумків о 15.00

Регламент виступів

Доповіді на пленарному засіданні до 10 хвил.

Наукові повідомлення  до 7 хвил.

Дебати під час обговорення до 5 хвил.

Для участі у конференції необхідно до 14 квітня 2018 року надіслати до оргкомітету тези доповідей та наукових повідомлень.

Організаційний комітет

Гетьман Анатолій Павлович — проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (голова організаційного комітету)

Москвич Лідія Миколаївна – завідуюча кафедрою організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор (заступник голови організаційного комітету)

Юревич Ірина Валеріївна – доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к. ю. н.

Ковальова Яна Олександрівна — асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к. ю. н.

Ребриш Анна Сергіївна — асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, к. ю. н.

Щербанюк Оксана Володимирівна – завідувач кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук, доцент.

Гетманцев Олександр Валентинович – доцент кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, к. ю. н., доцент.

Остафійчук Людмила Аурелівна – доцент кафедри кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, к. ю. н.

Бутирська Ірина Анатоліївна – асистент кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, к. ю. н.

Цибуляк-Кустевич Анна Степанівна – асистент кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, к. ю. н.

Контактні особи :

Кучерова Таїса Петрівна

+38 066 812 93 15

+38 097 710 13 64

(057) 704 92 78

е-mail: ospo@nulau.edu.ua

sudebnoe2017@gmail.com   

 Вимоги до оформлення тез доповідей та наукових повідомлень:

 • обсяг до 3-х стор. формату А4; поля всі 2 см;
 • шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал-1,5;
 • перший рядок — прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні), другий рядок – група, курс, факультет, ВНЗ (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні;
 • нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);
 • посилання на джерела в порядку використання їх в тексті;
 • у кінці тексту вказуються відомості про наукового керівника: науковий ступінь, посада, прізвище ініціали;
 • до тез доповідей та наукових повідомлень додаються: довідка про автора та рецензія наукового керівника, підписана та завірена.

Тези доповідей, відсканована рецензія наукового керівника, довідка про автора та відсканована квитанція про сплату організаційного внеску надсилаються на е-mail: sudebnoe2017@gmail.com

Ім’я файла – прізвище автора, наприклад – Ivanov_tezy.doc, Ivanov_kvutancia, Ivanov_recenzia, Ivanov_dovidka.doc.

Організаційний внесок – для студентів 100 грн.; для інших осіб – 200 грн. (вартість примірника збірника тез в електронному форматі включено).

Реквізити для оплати через Приватбанк:

Отримувач: Кучерова Таїса Петрівна, картка Приватбанку номер 4149 4978 5812 1595

Протягом трьох днів Ви отримаєте на свою електронну пошту повідомлення «Матеріали отримані», у протилежному випадку повторіть відправку чи зателефонуйте.

Зразок оформлення тез доповіді:

Іванов І.І.,

суддя Шевченківського окружного суду м. Харкова

СУДОВА РЕФОРМА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Текст доповіді

Використана література

Науковий керівник (для студентів та аспірантів): к. ю. н. / д. ю. н., асистент / доцент / професор кафедри …

Реєстраційна форма учасника конференції

Прізвище ____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Місце роботи / навчання ________________

Тема доповіді__________________________

Тематичний напрям_____________________

Бажаю отримати збірник в електронному форматі на e-mail: ________________(вказати так чи ні)

Бажаю отримати збірник в друкованому вигляді (сплачується додатково 100 грн) ____(так чи ні)

Відомості про приїзд (вказати необхідне):

Особиста участь _______(вказати так чи ні)

Бронювати місце в готелі_________(вказати так чи ні)

Координати для контакту:

телефон __________________________________

електронна адреса _________________________

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямку конференції та вимогам щодо їх оформлення. За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор та науковий керівник.

Усі витрати на харчування, проживання та транспорт учасники конференції здійснюють за власні кошти або за рахунок сторони, що їх відряджає