20 квітня 2018 року відбудеться науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах»

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

кафедра земельного та аграрного права

 Національна академія правових наук України

 Інформаційне повідомлення про

науково-практичну конференцію

«Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах»

20 квітня 2018 року

 м. Харків

Шановні колеги!

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Національна академія правових наук України 20 квітня 2018 року проводить науково-практичну конференцію на тему: «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах».

Робота конференції планується за такими напрямами:

  • аграрне законодавство: стан та перспективи розвитку;
  • роль аграрного права в процесі створення конкурентоспроможного сільського господарства України.

До початку роботи конференції планується видання збірника тез.

Для участі у роботі конференції необхідно до 30 березня 2018 року надіслати до оргкомітету заявку на участь, тези доповіді (мають бути оформлені згідно з вимогами, що викладені нижче), квитанцію про сплату організаційного внеску на електронну адресу: agrlaw@ukr.net.

Організаційний внесок становить 300 грн., які потрібно перерахувати на картковий рахунок в Приватбанку:

 4731 2191 0030 0346

Лушпаєв Сергій Олександрович.

 зразок заявки

Заявка на участь у роботі

(назва конференції)

Прізвище _________________________________

Ім’я________________________________________

По батькові ______________________________

Місце роботи (навчання) _______________

Тема доповіді ____________________________

Форма участі____________________________

Потреба в готелі________________________

(Вартість проживання в готелі становить 245 грн. за добу).

Контактна інформація:

Адреса _______________________, телефон _____________________,

e-mail __________________.

вимоги до оформлення доповідей

- обсяг – до п’яти сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова;

- поля: всі по 20 мм;

- шрифт — Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

- перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні);

- другий рядок – місце роботи, посада (шрифт: курсив, вирівняний по правій стороні);

 — наступний абзац – назва доповіді (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по центру);

- наступний абзац – текст доповіді;

- посилання на джерела оформлюються у квадратних дужках. Перелік використаних джерел наводиться у кінці тексту в алфавітному порядку.

- текст виконується у Microsoft Word;

- електронний варіант доповіді повинен мати назву, яка відповідає прізвищу та імені учасника та збережений у форматі «.doc».

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Після отримання оргкомітетом матеріалів, Вам буде надіслано підтвердження на адресу, з якої направлялася документація. У разі неотримання підтвердження, просимо зателефонувати за вказаними номерами.

Доповіді студентів, аспірантів та здобувачів повинні подаватися із рецензією наукового керівника.

За зміст і викладення матеріалу тез відповідальність несе автор.

Учасники, які мають науковий ступінь доктора юридичних наук, звільняються від сплати організаційного внеску.

Усі витрати, пов’язані з участю у роботі конференції, сплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок організації, яка їх відряджає.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 099 9587841 (Кульчій Інна Миколаївна); 097 3977148 (Лушпаєв Сергій Олександрович).