25 травня 2018 року о 9.00 у м. Запоріжжя відбудеться МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА»

Інститут права імені Володимира Сташиса

Класичного приватного університету

Підкомітет з питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання покарань та пробації Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Апеляційний суд Запорізької області

Управління патрульної поліції
в Запорізькій області

Головне управління ДФС
у Запорізькій област
і

Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області

Академія «Балашак»
(Республіка Казахстан)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА»

 25 травня 2018 року

м. Запоріжжя

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вчених, аспірантів, докторантів, викладачів та юристів-практиків взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми публічного та приватного права», яка відбудеться 25 травня 2018 року о 9.00 в Класичному приватному університеті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 312

(3 поверх головного корпусу).

 Метою проведення конференції  є:

- пошук раціональних шляхів розв’язання  актуальних проблем публічного та приватного права, а також обмін думками в процесі налагодження особистих комунікаційних відносин серед науковців і практиків;

 — зробити доступною для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи в Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізацію національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем публічного права;

- сприяти становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України та інших держав, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

 Напрями роботи:

Актуальні проблеми теорії, історії держави і права та міжнародного права;

 •  Сучасні реалії та проблеми реформування судочинства України;
 •  Вплив правової інтеграції на кримінально-правову, кримінально-      виконавчу систему та запобігання злочинності в Україні;
 •  Здобутки та проблеми цивілістичної науки і практики;
 • Сучасні проблеми та тенденції розвитку господарського права та процесу;
 • Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення;
 •  Проблеми правового регулювання аграрно-земельних та екологічних відносин;
 • Надбання та недоліки адміністративного, фінансового та інформаційного права у світлі реформування правової системи України.

 УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До 25 квітня 2018 року надіслати електронною поштою lawconf@kpu.zp.ua:

 • заявку щодо участі;
 • тези доповіді (до п’яти сторінок) та повідомлень (до трьох сторінок);
 • копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
 • 100 грн.організаційний внесок для учасників конференції без надання збірника тез доповідей (тільки електронний формат);
 • 230 грн. організаційний внесок для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей у друкованому та електронному форматах;
 • для учасників, які мають науковий ступінь доктора наук – безкоштовно.

Файли повинні мати назви: «Іванко_тези», «Іванко_квитанція», «Іванко_заявка». 

Платіжні реквізити:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

Рахунок одержувача: 26251007354466

ОКПО: 3238117249

МФО банка одержувача: 351005

призначення платежу: поповнення рахунку

Федорішиної О.В. від ПІБ учасника.

Обов’язково зазначте прізвище та ініціали учасника

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, які не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.За результатами роботи планується видання збірника доповідей та повідомлень, який буде розіслано протягом місяця після роботи конференції.

Форма участі – очна/заочна

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали. Обсяг: до п’яти  сторінок формату А-4. Шрифт: гарнітури Times New Roman 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см.

Розміщення: зазначити секцію, нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА. Наступний рядок – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, звання, посада, установа.

В тексті посилання вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки. Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами ДСТУ.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ

Секція: Вплив правової інтеграції на кримінально-правову, кримінально-виконавчу систему та запобігання злочинності в Україні

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

 

Рябчинська О. П.

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального права

Класичного приватного університету

м. Запоріжжя, Україна

Текст ……………………………………………[1, с. 5]

Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції.

 

Заявка

На участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми публічного та приватного права»

 25 травня 2018 р.

Прізвище ______________________________________

 

Ім’я _____________________________________________

 

По-батькові ____________________________________

 

Місце роботи ___________________________________

 

Посада ___________________________________________

 

Науковий ступінь _______________________________

 

Вчене звання ___________________________________

 

Телефон _________________________________________

 

E-mail    ___________________________________________

 

Поштова адреса    _________________________________

 

Форма участі (очна/заочна) _______________________

                  

Контакти:

 Модератор – Покатаєва О.В.

Відповідальний секретар конференції –
Половинкіна Р.Ю.

Електронна пошта: lawconf@kpu.zp.ua

Контактний номер: +38 050 810 87 82

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова організаційного комітету:

Огаренко В.М., ректор Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор.

Члени організаційного комітету:

Покатаєва О.В., перший проректор  Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор;

Абакумова Ю.В., директор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, доцент;

Лукашевич В.Г., завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор;

Пальченкова В.М., завідувач кафедри теорії, історії держави і права та міжнародного права, доктор юридичних наук, професор;

Рябчинська О.П., завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор;

Воронова О.В., завідувач кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, доцент;

Макух О.В., доктор юридичних наук, доцент;

Курусь Т.В., заступник директора Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук;

Калашник Н.Г., доктор педагогічних наук, професор юридичного факультету університету імені Т.Г. Шевченка, заступник голови підкомітету з питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання покарань та пробації Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

Бєлка В.Ю., голова Апеляційного суду Запорізької області;

Крилова О.В., кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Запорізької області;

Михайловська С.В., начальник Управління патрульної поліції в Запорізькій області;

Рачинський Р.М., заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області;

Васильцов С.А., начальник Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;

Дулатбеков Нурлан Оринбасарович, доктор юридичних наук, професор Академії „Балашак” Республіки Казахстан.

 

Щиро запрошуємо до плідної співпраці!

З повагою, організаційний комітет конференції.