У травні 2018 р. відбудеться щорічна Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів «ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

кафедра філософії

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній Міжнародній науковій конференції аспірантів та студентів «ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО«, яка відбудеться у травні 2018 р. на базі кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків). До участі у конференції запрошуються аспіранти, магістри, студенти, курсанти, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції

Основні напрямки роботи конференції:

- загальнофілософські проблеми минулого та сучасності;

-історико-філософські передумови формування права та правосвідомості;

- актуальні методологічні, гносеологічні, онтологічні, антропологічні, аксіологічні проблеми філософії права та правового виховання.

Робочі мови конференції: українська та російська

Для участі у конференції аспірантам та студентам з інших навчальних закладів (крім НЮУ) необхідно до 29 квітня 2018 року надіслати відредаговані тези доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення) на електронну адресу: conference_filosofy@ukr.net або надати безпосередньо до оргкомітету, а також вказати контактний телефон.

Вимоги до оформлення тез доповіді:

- обсяг не більше 2 сторінок формату RTF;

- поля всі 2 см;

- шрифт — Times New Roman № 14;

- міжрядковий інтервал — 1,5;

- перший рядок — прізвище та ім’я студента (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні);

- другий рядок — навчальний заклад (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні);

- третій рядок — факультет (інститут), курс, група (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні);

- нижче великими прописними літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);

- в кінці тексту вказати дані про наукового керівника; тези обовязково засвідчує підписом науковий керівник.

Організаційний внесок – 150 гр. (вартість примірника збірника тез) надсилати при наданні тез до оргкомітету. Студенти з інших міст України (крім Харкова) можуть сплатити вартість збірника шляхом перерахування коштів на банківську картку або в інший спосіб. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 093-566-60-06 (Жданенко Світлана Борисівна).

За зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор та науковий керівник. Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників залежно від актуальності та наукового рівня тексту тез.

Зразок оформлення тез доповіді

 Петренко Олена

Національний юридичний університет

  імені Ярослава Мудрого

4 факультет, 3 курс, 12 група

 

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Текст………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Наук. керівник                               д.філос.н., проф. О.Р. Павшук

 

Координати оргкомітету:

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого, кафедра філософії (ауд. 234, 235)

вул. Пушкінська, 77

м. Харків, 61074

тел. 057-7049284.

проїзд до ст. метро «Пушкінська»

 Оргкомітет не зустрічає та не розміщує учасників конференції.

                                                                    Оргкомітет