18-19 травня 2018 року в м. Харкові проводитиметься МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні проблеми розвитку державності та напрями
їх вирішення через призму правотворчої діяльності»

 м. Харків, 18-19 травня 2018 р.

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності», яка відбудеться 18-19 травня 2018 року в м. Харків.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

В рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:

 1. Теорія та історія держави і права, філософія права.
 2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право.
 3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право.
 4. Цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
 5. Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.
 6. Кримінальний процес та криміналістика.
 7. Трудове право та право соціального забезпечення.
 8. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Форма проведення: дистанційна.

Для участі у конференції необхідно одночасно:

 1. Заповнити онлайн анкету учасника на сайті ГО «Асоціація аспірантів-юристів»;
 2. Надіслати електронний варіант тез доповіді;
 3. Надіслати відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 23.00 год. 15 травня 2018 року на наступну адресу: aau.kh.conference@gmail.com  

Документи повинні бути підписані за наступним прикладом: Семененко_Тези, Семененко_Квитанція.

Примітка:

 1. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.
 2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету (телефон: 099-707-61-08).

 Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Перший рядок – назва секції (шрифт жирний, вирівнювання – праворуч)
 • Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Третій – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Четвертий – науковий ступінь, вчене звання, посада, курс, місце навчання (роботи).
 • Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.
 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Розмір організаційного внеску становить 135 грн.

Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

Рахунок одержувача: 26259007478775

ОКПО: 1511200115

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Прядко Анатолій Данилович

Призначення платежу: поповнення рахунку Прядко А.Д. від ПІБ

Бажаючим подати для участі у конференції тези двох або більше доповідей та отримати один збірник необхідно додатково сплатити внесок у розмірі 60 грн. за публікацію наступних тез доповіді. При цьому право на подачу тез надається лише одному учаснику або учасникам при подачі тез у співавторстві.

Збірник конференції буде надісланий протягом місяця на поштову адресу учасників, вказану під час заповнення онлайн анкети.

Контакти організаційного комітету:

Асоціація аспірантів-юристів

Телефон: 099-707-61-08

Електронна пошта: aau.kh.conference@gmail.com

www.lawgraduate.org.ua