8-9 червня 2018 року у м. Києві Центр правових наукових досліджень проводитиме міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права»

8-9 червня 2018 р.

у м. Київ

Центр правових наукових досліджень проводитиме

Міжнародну науково-практичну конференцію

«Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права»

До участі в роботі конференції запрошуються студенти,  магістранти, аспіранти, здобувачі, викладачі права та інші правники, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми правових систем України та світу.

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

Форма проведення конференції: заочна.

Оргкомітет конференції до 5 червня 2018 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом  до 6 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  усі поля – 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [1, c. 147]). На початку тез автор обов’язково вказує тематичний напрям конференції.

Разом із тезами подаються:

авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, назва напрямку, місце навчання, інформація про наукового керівника, повна поштова адреса, телефон, е-mail);

копія квитанції про переказ (відсканована та прикріплена до листа).

Матеріали конференції та квитанцію про оплату необхідно надіслати на електронну адресу: infocpnd@gmail.com, тел. 093 231 27 40 Єгорова Олеся Павлівна

Файли з матеріалами конференції та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом:

Тичина_тези, Тичина_авторська довідка, Тичина_квитанція.

Вартість публікації становить 130 грн. На одні тези надсилається один збірник тез.

Реквізити для оплати публікації:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Прокопенко Олеся Ігорівна

Поточний рахунок одержувача: 26253007377399

ОКПО: 3072406686

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення рахунку Прокопенко О. І. від П.І.Б. учасника.

Збірники тез конференції будуть надіслані учасникам конференції до 9 липня 2018 р.

З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ

В ЗБІРНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Напрям: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 Тичина С. Р.

аспірант кафедри адміністративного права

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

 Об’єкт адміністративно-правового

регулювання в Сфері Юстиції

 Текст

        Література:

 1. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К. : Наукова думка. 2004. – 230 с.

Контакти:

ГО «Центр правових наукових досліджень»

тел. 093 231 27 40 – Єгорова Олеся Павлівна – голова секції адміністративного права та процесу ЦПНД

електронна пошта: infocpnd@gmail.com

електронна сторінка:  www.cpnd.org.ua