Закінчується набір матеріалів на конференцію з права

Шановні колеги!

Юридичний факультет Дніпровського гуманітарного університету завершує набір матеріалів на міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи», що відбудеться у м. Дніпро 8-9 листопада 2018 р.
На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:
1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. Конституційне право; муніципальне право;
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
5. Трудове право; право соціального забезпечення;
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
11. Міжнародне право;
12. Філософія права.
Останній строк подання матеріалів на конференцію – 6 листопада 2018 р. (включно).
Обсяг тез доповіді – до 5 ст.
Детальна інформація про захід міститься у додатку до цього листа.
___
З повагою,
Юридичний факультет Дніпровського гуманітарного університету
вул. Орловська, 1-Б, м. Дніпро, Україна, 49020
Сторінка університету: www.dgu.com.ua
Електронна адреса: conf@pravoisuspilstvo.org.ua
Телефон: 068 331 69 21