Приймаються матеріали для участі у Міжнародній юридичній науково-практичній конференції на тему: «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: ВИМОГИ ЧАСУ»

Термін подання матеріалів до 6 грудня 2018 року (включно)

(з публікацією тез у збірнику матеріалів конференції, його реєстрацією в універсальному міжнародному класифікаторі – ISBN та внесенням до наукометричної бази Science Index – ліцензійний договір №543-09/2013)

Мета конференції:
Презентація та апробація результатів досліджень правників з питань 1) наукового супроводу впровадження правових реформ у галузях публічного та приватного права; 2) вироблення основних стратегічних і тактичних принципів їх імплементації; 3) вирішення проблем гармонізації національного законодавства з міжнародним правом; 4) акумуляції та уніфікації пропозицій щодо удосконалення конституційно-правової, адміністративно-правової, цивільно-правової, кримінальної процесуальної реформи та правозастосування.

Обсяг тез доповіді – від 3 до 20 стор.

Наукові роботи учасників будуть розміщені на сайті LegalActivity.com.ua<http://legalactivity.com.ua/> та опубліковані у збірниках конференції.

Детальна інформація про науковий захід міститься у додатку до цього листа та на сайті: LegalActivity.com.ua<http://legalactivity.com.ua/>

Участь у конференції передбачає:
1) публікацію Вашої праці у якісному та авторитетному друкованому виданні
2) внесення видання з Вашою публікацією до наукометричної бази Science Index
3) присвоєння виданню з Вашою публікацією номера ISBN
4) оперативне розміщення Ваших тез на сайті конференції, які відображаються у пошукових системах в Інтернеті та подальше їх збереження
5) обов’язкова розсилка примірників збірника конференції з Вашими тезами у бібліотеки центрального та регіонального значення
6) можливість отримання сертифікату учасника міжнародної конференції
7) надіслання на Вашу електронну пошту електронного примірника збірника у PDF форматі
8) поштова розсилка авторських примірників друкованого збірника матеріалів конференції
9) організація онлайн дискусії з науковцями та учасниками конференції щодо результатів Вашого наукового дослідження та багато іншого.

З повагою,
Голова організаційного комітету конференції
«Актуальна Юриспруденція»
Зварич Наталія Іванівна

Адреса для кореспонденції:
поштовий індекс 04050,
м. Київ, вул. Мельникова, 6,
поштове відділення зв’язку №50,
а\с № 57, (відповідальна особа Зварич Н.І.).
Контактний телефон: +38 098 03 89998

Електрона пошта: LegalActivity@ukr.net<mailto:LegalActivity@ukr.net>

Сайт: LegalActivity.com.ua<http://LegalActivity.com.ua>