1 лютого 2019 р. у м.Гамільтон (Канада) відбудеться IX Міжнародна наукова конференція «Science and Society»

Шановні колеги-науковці!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі IX Міжнародної наукової конференції «Science and Society», яка відбудеться 1 лютого 2019 р. у м. Гамільтон, Канада.

У конференції візьмуть участь представники навчальних закладів і установ з усього світу.

Збірник тез з матеріалами конференції буде надіслано до 1 березня 2019 

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі та інші представники наукової спільноти, які мають бажання висловити свою думку про проблеми сучасної науки та практики.

За результатами конференції буде сформовано збірник наукових

ISBN 978-1-77192-360

Робота конференції

відбуватиметься за такими напрямами:

Юридичні науки

Технічні науки

Педагогічні науки

Медичні науки

Історичні науки

Економічні науки

Психологічні науки

Філологічні науки

Філософські науки

Політичні науки

Соціологічні науки

Мистецтвознавство

Сільськогосподарські

Військові науки

Науки про Землю

Культорологія та ін.

Умови участі!

Оргкомітет конференції до 25 січня 2019 р. (включно) приймає тези доповідей  обсягом до 12 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля — 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком ⌈3 ⌉).

Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу: forum010219@ukr.net

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом: Розумний_тези, Розумний_квитанція.

Форма участі у конференції — дистанційна.

Реквізити для оплати публікації

Вартість публікації становить 350 грн.

Банк одержувача: АТ КБ»Приватбанк»

ПІБ Прядко Руслана Вікторівна

Номер карти 5168 7573 7108 5343

В прикріпленому файлі вказано приклад переказу грошових коштів за публікацію.

З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету. Збірник тез з матеріалами конференції буде надісланий учасникам до

1 березня 2019 р.

Зразок оформлення тез

ПОШИРЕНІСТЬ, ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ЛЕТАЛЬНІСТЬ ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ТБ/ВІЛ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

СИДОРА Н.О.

sidora.no@ukr.net

кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри сімейної медицини та загальної практики

Харківський національний медичний університет

м. Харків, Україна

Текст…..

Використана література:…..

Контактна інформація

Центр наукових

досліджень «Solution»

м. Київ

forum010219@ukr.net