Рішення Експертної ради МОН від 06.02.2019

Відповідно до наказу МОН України від 15.01.2018 р. № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» Експертна рада МОН України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з юридичних наук 06.02.2019 р. розглянула подані Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого документи на збірник наукових праць «Проблеми законності» та електронне наукове видання «Теорія і практика правознавства» і рекомендувала включити їх до нового Переліку наукових фахових видань України як фахові з юридичних наук з присвоєнням їм категорії «Б».