Докторантура

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2021 році

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів наук в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого