У зв’язку зі святкуванням в Україні Дня Науки 18 травня 2019 р. були відзначені нагородами науковці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Подякою Міністерства освіти та науки України нагороджено:

Берченка Г.В., к.ю.н., доцента кафедри конституційного права України; Битяка О.Ю., к.ю.н., доцента кафедри господарського права; Лейбу Л.В., ученого секретаря, к.ю.н, доцента кафедри земельного та аграрного права; Чуприну Ю.А., начальника відділу наукових досліджень; Ярошенка О.М., д.ю.н., професора, завідувача кафедри трудового права.

Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації – Головкіна Б.М., д.ю.н., доцента, завідувача кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Грамотою Харківської обласної ради: Яроцького В.Л., д.ю.н., професора, завідувача кафедри цивільного права № 2;

Подякою голови Харківської обласної ради: Анісімову Г.В., к.ю.н., доцента кафедри екологічного права; Речицького В.В., к.ю.н., доцента кафедри конституційного права України.

Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради: Борисову В.І., к.ю.н., професора, завідувача кафедри цивільного права № 1; Вільчик Т.Б., д.ю.н., професора, завідувача кафедри адвокатури;

Подякою Харківського міського голови: Демидову Л.М., д.ю.н., професора кафедри кримінального права; Янишена В.П., к.ю.н., доцента кафедри цивільного права № 1, керівника юридичної клініки університету.

Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації: Білінського Д.О., д.ю.н., доцента кафедри фінансового права; Голубничу Л.О., д.пед.н., професора кафедри іноземних мов № 3; Дашковську О.Р., д.ю.н., професора кафедри теорії і філософії права; Мілаш В.С., д.ю.н., професора кафедри господарського права; Настюка В.Я., д.ю.н., професора, завідувача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності;

Подякою директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації: Биля-Сабадаш І.О., к.ю.н., доцента кафедри теорії і філософії права; Зінченко І.О., к.ю.н., доцента кафедри кримінального права № 2; Мохончука Б.С., к.ю.н., асистента кафедри конституційного права України; Писаренко Н.Б., к.ю.н., доцента кафедри адміністративного права; Федчишина С.А., к.ю.н., доцента кафедри адміністративного права; Цувіну Т.А., к.ю.н., доцента кафедри цивільного процесу.

Призначено стипендію Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки у номінації “Правознавство. Стипендія імені В.П. Маслова” для провідних науковців – Кучерявенку М.П. – першому віце-президенту, академіку Національної академії правових наук України, д.ю.н., професору, завідувачу кафедри фінансового права.