14-15 червень 2019 року в м. Львові відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»

Західноукраїнська організація

   «Центр правничих ініціатив»

  

Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»

 м. Львів, 14-15 червня 2019 р.

 

Мета конференції — публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

 • теорія та історія держави та права;
 • конституційне право;
 • кримінальне право та процес;
 • цивільне право та процес;
 • господарське право та процес;
 • адміністративне та фінансове право;
 • трудове право та право соціального забезпечення;
 • міжнародне право та право ЄС;
 • порівняльне правознавство;
 • кримінально-виконавче право та кримінологія;
 • криміналістика та судова експертиза;
 • екологічне, земельне та аграрне право.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: заочна.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, через два тижні після проведення конференції.

Бажаючі прийняти участь у роботі конференції повинні до 11 червня 2019 р. (включно) виконати наступні умови:

1) направити на електронну скриньку оргкомітету cpi@wcenter.org.ua тези доповіді на українській, російській чи англійській мові (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг – до 5 сторінок включно), а також відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (приклад: Гончар ТВ_Квитанція)

2) заповнити електрону заявку на участь в конференції.

Електронну форму заявки можна зайти за адресою: www.wcenter.org.ua

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 140 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Візенко Світлана Аліковна

Поточний рахунок одержувача: 26200805135269

ОКПО: 2882111702

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення рахунку Візенко С.А. від П.І.Б. учасника

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

Доповідь для подання на конференцію має бути оформлена за зразком

Погорілов Л. В.

аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

Текст доповіді

 

Література:

 1. Семенов О.Ф. Запобігання торгівлі людьми: криміналістичні аспекти. Київ: Істина. 2005. 350 с.

 

Література оформлюється без повторів. У тексті статті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела в списку літератури та сторінки у джерелі (наприклад: [3, 154]).

  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Західноукраїнська організація

«Центр правничих ініціатив»

 

Адреса для кореспонденції: м. Львів, а/с 16, 79000
Електронна пошта: office@wcenter.org.ua

Офіційний веб-сайт: www.wcenter.org.ua  

Телефон: +38 066 090 63 65