21-22 червня 2019 року у місті Запоріжжі відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні науки: проблеми та перспективи»

Міністерство освіти і науки України

Класичний приватний університет

Академія „БОЛАШАК” (Казахстан)

 Міжнародна науково-практична конференція

«Юридичні науки:

проблеми та перспективи»

м. Запоріжжя,

21-22 червня 2019 р.

 Умови участі:

 •  До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі та студенти.
 • За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.

 Організаційний комітет конференції:

 •  Огаренко В.М., ректор Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор.
 • Покатаєва О.В., перший проректор Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор;
 • Абакумова Ю.В., директор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, доцент;
 • Лукашевич В.Г., завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор;
 • Пальченкова В.М., професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету „Запорізька політехніка”, доктор юридичних наук, професор;
 • Рябчинська О.П., завідувач кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор;
 • Воронова О.В., завідувач кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Макух О.В., доктор юридичних наук, доцент Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
 • Курусь Т.В., заступник директора Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук;
 • Калашник Н.Г., доктор педагогічних наук, професор юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови підкомітету з питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання покарань та пробації Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
 • Бєлка В.Ю., голова Апеляційного суду Запорізької області;
 • Крилова О.В., кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Запорізької області;
 • Рачинський Р.М., заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області;
 • Васильцов С.А., начальник Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
 • Дулатбеков Н. О., доктор юридичних наук, професор Академії «Болашак» м. Караганда, Казахстан;
 • Кабжанов А. Т., кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін Академії «Болашак» м. Караганда, Казахстан.

Напрями конференції:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 2. Конституційне право; муніципальне право;
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 11. Міжнародне право;
 12. Філософія права.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Вимоги до тез доповідей:

 • Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, в якому знаходиться учбовий заклад, країна; назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези)
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 45].

Зразок оформлення тез доповідей:

 

Напрям 2. Конституційне право; муніципальне право

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

 

Іваненко С. М.

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії та історії держави і права

Тернопільського національного економічного університету

м. Тернопіль, Україна

Текст

Література:

 1. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави [навч. посіб.] /П. М. Рабінович. –

9-те вид., зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 18 червня 2019 р. (включно)
на електронну скриньку lawconf@kpu.zp.ua такі документи:

а) тези доповіді;

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Іваненко С. М._квитанція);

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, Іваненко С. М._заявка).

Збірники тез та сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, через місяць після проведення конференції.

 

Організаційний внесок:

Організаційний внесок за участь у конференції складає 240 грн. Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

Рахунок одержувача: 26202807074973

ОКПО: 3238117249

МФО банка одержувача: 351005

призначення платежу: поповнення рахунку Федорішиної О.В. від ПІБ учасника.

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)
 2. Прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника (у разі його наявності)
 3. Місце роботи (навчання)
 4. Контактний телефон
 5. E-mail
 6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції

Контакти організаційного комітету

Відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків Класичного приватного університету

вул. Жуковського 70 б, каб. 219, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Електронна сторінка: www.kpu.zp.ua

Електронна пошта: lawconf@kpu.zp.ua

Контактний номер: +38 050 810 87 82