12–13 вересня 2019 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органівдержави: проблеми та перспективи»

Военная академия (г. Одесса)
Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницького (г. Хмельницкий)
Национальная академия Национальной гвардии Украины 

(г. Харьков)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів
держави: проблеми та перспективи»,
яка відбудеться 12–13 вересня 2019 року на базі Військової академії

(м. Одеса)

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Пошук та удосконалення механізмів взаємодії між військовими формуваннями та правоохоронними органами держави під час підготовки та в ході ведення спільних дій з огляду на сучасні умови та з урахуванням досвіду провідних країн світу.
Запрошуємо до участі в конференції наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів закладів вищої освіти, громадських організацій, волонтерів, представників підприємств.
Форма участі: доповідь на конференції, тези доповіді, стендові доповіді, майстер-класи з питань, що відповідають науковим напрямам конференції, виставка досягнень науки «Безпека держави понад усе».
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Актуальні проблеми та напрями розвитку озброєння, військової техніки та бойового екіпірування військовослужбовця.
2. Форми та способи застосування військових формувань і правоохоронних органів держави під час спільних дій.
3. Актуальні проблеми та шляхи розвитку всебічного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів держави під час спільних дій.
4. Використання сучасних інформаційних технологій у секторі безпеки і оборони: проблеми та розвиток.
5. Сучасні проблеми моделювання подій, явищ і процесів.
6. Іншомовна складова як фактор забезпечення ефективності сектору безпеки держави (секція англійською мовою).
7. Актуальні проблеми морально-психологічного стану особового складу під час бойових дій. Психологія посттравматичного відновлення.
8. Проблеми підготовки і становлення військового фахівця.
9. Тактична медицина, військово-медична підготовка, біобезпека в сучасних умовах: актуальні питання розвитку. Стандарт «Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини» – імплементація стандартів НАТО.
10. Нормативно-правові аспекти забезпечення спільних дій військових формувань і правоохоронних органів держави.

ВИСТАВКА «БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ПОНАД УСЕ»

Під час проведення пленарного засідання конференції планується проведення виставки (презентацій) досягнень організацій, підприємств, науково-дослідних установ країн-учасників конференції щодо розробки комплексу бойового екіпірування, модернізації існуючого і розробки нового озброєння, а також виставка засобів табельного, сучасного і перспективного індивідуального медичного оснащення військовослужбовців та інформаційних матеріалів. Запрошуємо зацікавлених осіб взяти участь, завчасно повідомивши оргкомітет конференції відповідною заявкою не пізніше 30 серпня 2019 року. В заявці вказати: повну назву та адресу підприємства (установи), стислий опис продукції, що подається на виставку, необхідне матеріально-технічне забезпечення для демонстрації продукції, прізвище, ім’я та по-батькові, номер моб. телефон відповідальної (контактної) особи.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00 12 вересня. Початок роботи конференції о 10.00.
9.00-16.00 – робота виставки «Безпека держави понад усе».
12 вересня – пленарне засідання, робота в секціях.
13 вересня – робота в секціях, заключне засідання, прийняття рішення конференції.
Військова академія (м. Одеса)
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького   (м. Хмельницький)
Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Участь у конференції безкоштовна.
2. Розміщення, проживання та харчування за власні кошти учасників конференції.
3. Проїзд до академії (зупинка 4-та станція Великого Фонтану):
— від залізничного вокзалу – тролейбус № 10, 11, маршрутне таксі № 127, 175, 208, 210;
— від автовокзалу – маршрутне такси № 208.

АДРЕСА ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Оргкомітет конференції розташований за адресою: 65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10
Реквізити для зв’язку: тел./факс (0482) 63-76-60 дод. 1-05; 1-15;
Секретар конференції: Франчук Юлія Вікторівна, тел. моб. 097*2777350. E-mail: vaodesa_konf@ukr.net
Більш детальну інформацію щодо організації та порядку проведення конференції можете знайти на сайті академії www.vaodesa.mil.gov.ua в розділі «Наукова і науково-технічна діяльність».

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До матеріалів конференції будуть включені тези доповідей, що надійшли до оргкомітету не пізніше 5 липня 2019 року. На адресу оргкомітету надсилаються:
1. Заявка на участь у конференції (зразок на сайті академії в розділі «Наукова і науково-технічна діяльність»).
2. Тези доповідей, оформлені згідно з вимогами (друкований варіант, підписаний автором (авторами) та електронний варіант (DVD, CD або надіслати на e-mail оргкомітету)).
Разом з тезами (на окремому аркуші) просимо надати пропозиції до рішення конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Тези доповідей приймаються лише оформлені за вимогами та у повному комплекті, що не повертається. Тематика поданих тез доповідей має відповідати одному з наукових напрямів конференції.
2. Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам.
3. Тези доповідей повинні мати обсяг до 1 сторінки, текст набраний у редакторі Microsoft Word шрифт Times New Roman, 11 кеглем, без виставлення переносів, інтервал між рядками 1,1. Назва файлу з тезами доповіді має відповідати прізвищу першого автора кирилицею, наприклад Шевченко.doc, заявка на участь у конференції – Шевченко_заявка.doc, участь у виставці – назва підприємства (установи, закладу) – ХКБМ_заявка_виставка.doc
4. Формат сторінки – А4. Параметри сторінки (поля): ліве – 2,0 см, праве – 2,0 см, нижнє – 2,5 см, верхнє – 2,5 см; абзац основного тексту – 1,0 см; сторінки без нумерації.
5. Структура тез доповідей, що подаються.
У лівому верхньому куті:
— прізвище та ініціали автора (авторів, кожного з нового рядка) – шрифт напівжирний, через кому науковий ступінь і вчене звання скорочено – шрифт звичайний;
— назва організації (закладу, установи), місто та країна, де розташована (якщо у назві організації (закладу, установи) є назва міста та країни, тоді повторно ці дані не вказують – шрифт курсив.
Назва доповіді – друкується ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, ШРИФТ НАПІВЖИРНИЙ, без нахилу та підкреслювань, по центру аркуша, без переносів, без абзацного відступу, відокремлюється від тексту вільним рядком зверху та знизу.
Основний текст – шрифт звичайний.
6. Формули, малюнки, таблиці у тексті тез доповідей не допускаються, список літератури не додається.

ЗАЯВКА

на участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи», яка відбудеться у Військовій академії   (м. Одеса)

12-13 вересня 2019 р.

Прізвище …………………………………………………….
Ім’я ……………………………………………………………
По-батькові ………………………………………………….
Науковий ступінь …………………………………………
Вчене звання ………………………………………………..
Посада ……………………………………………………….
Організація (заклад, установа) ………………………
……………………………………..……………………….….
Країна ………………………………………………………
Адреса …………………………………………….…………
Контактний телефон ……………………………..……..
Бажаю виступити на конференції:
на пленарному засіданні
на секційному засіданні напрям № ____
участь без доповіді
не планую приїзд
Назва доповіді виступу …………………………………
…………………………………………………………………
__________ ________________
дата