25 жовтня 2019 року відбудеться Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мова і право»

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

«Мова і право»

  25 жовтня 2019 р.

  м. Дніпро

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

             Кафедра українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  25 жовтня 2019 року проводить Всеукраїнський  науково-практичний семінар «Мова і право»

            Метою даного семінару є обговорення широкого кола актуальних проблем сучасності, у тому числі перспектива розвитку вітчизняної науки в умовах світової інтеграції.

До участі у семінарі запрошуються:

 • вчені у галузі лінгвістики, літератури, журналістики, права;
 • адвокати, юрисконсульти, нотаріуси, інші практикуючі фахівці у галузі права.
 • здобувачі вищої освіти, ад’юнкти, аспіранти та ін.

 Пріоритетні напрями роботи

науково-практичного семінару:

 • Актуальні проблеми юридичної термінології.
 • Мовні процеси в суспільстві.
 • Юридична лінгвістика в Україні та світі.
 • Актуальні проблеми психолінгвістики.
 • Медіаосвіта та медіавпливи на аудиторію.
 • Професійна спрямованість іноземної мови.
 • Мова як чинник формування і розвитку духовності.
 • Правові аспекти в культурологічному вимірі (література, мистецтво, журналістика).
 • Вивчення мов у контексті міжкультурної комунікації.

 Робочі мови: українська, російська, англійська.

Для участі у науково-практичному семінарі необхідно подати до 31  серпня 2019 року авторську довідку та тези доповідей на електронну адресу: kaf_uim@ukr.net з приміткою «На науково-практичний семінар». Файли необхідно назвати за зразком: Петренко_Тези; Петренко_Автор.

Оргкомітет науково-практичної конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (англійською мовою), набрані у текстовому редакторі Мicrosoft Word, орієнтація – книжкова (А4),  шрифт Times New Roman, розмір (кегель) – 14, міжрядковий інтервал – 1; усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм, сторінки не нумеруються. Література (за потреби) оформлюється за вимогами відповідно до ДСТУ 8302:2015. Джерела (не більше п’яти) наводяться в алфавітному порядку.

До початку роботи науково-практичного семінару планується видання збірника матеріалів, який буде надіслано учасникам у PDF форматі на електронну адресу, зазначену в авторській довідці, упродовж 10 днів після проведення конференції. Друкований варіант збірника оплачується додатково, за бажанням автора.

Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за їх зміст. Редколегія може не поділяти погляди, викладені у збірнику. Тези друкуються в авторській редакції.

Контакти:

Колесник Алла Валеріївна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри українознавства та іноземних мов, конт. тел. 097 437-32-56.

Подворчан Алла Зеновіївна, старший викладач кафедри українознавства та іноземних мов, конт. тел. 095 681-78-31

Адреса кафедри: пр. Гагаріна 26, м. Дніпро, 49005, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра українознавства та іноземних мов (кабінети 235, 240).

 

Зразок оформлення авторської довідки

Прізвище ________________________________________________

Ім’я _____________________________________________________

По батькові_______________________________________________

Місце навчання____________________________________________

Факультет________________________________________________

Курс _____________________________________________________

Контактний телефон________________________________________

Е-mail____________________________________________________

Поштова адреса___________________________________________

Тема доповіді _____________________________________________

Тематичний напрям________________________________________

Відомості про наукового керівника (ПІБ, вчене звання, посада)___________________________________________________

Особиста участь у роботі семінару ТАК / НІ_________________

 

Взірець оформлення

 

Петренко Наталія Павлівна

здобувач вищої освіти ІІІ курсу

факультету економіко-правової безпеки

Дніпропетровського державного університету

внутрішніх справ

 

ВЗАЄМОДІЯ МОВ У МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Текст тез

 Література