25 вересня 2019 р. у м. Київ відбудеться Міжнародний круглий стіл «Прокурорське самоврядування: міжнародний та вітчизняний досвід»

 Шановні колеги!

Інформуємо Вас, що Національна академія прокуратури України спільно з Генеральною прокуратурою України та Радою прокурорів України 25 вересня 2019 року проводить міжнародний круглий стіл «Прокурорське самоврядування: міжнародний та вітчизняний досвід».

Метою заходу є обговорення науковою спільнотою, експертами, представниками правоохоронних органів України, іншими заінтересованими особами положень законодавства, у яких передбачено прокурорське самоврядування в Україні, а також обґрунтування пропозицій для внесення змін до законодавства України щодо удосконалення зазначеного інституту.

Пріоритетні напрями роботи круглого столу: досвід зарубіжних країн в організації заходів щодо прокурорського самоврядування; сучасний стан і основні проблеми прокурорського самоврядування, шляхи їх вирішення; значення прокурорського самоврядування у розвитку незалежності статусу прокурора.

Захід відбудеться у Національній академії прокуратури України за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 81-б, м. Київ, 04050, Україна

Реєстрація учасників розпочнеться о 9 годині. 

Початок заходу:  о 10 годині.

Робочі мови заходу: українська, англійська.

Участь у заході – безкоштовна.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на заході (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власні кошти або за кошти сторони, що їх відряджає.

Заявку, тези доповідей просимо надіслати до 9 вересня 2019 року на адресу оргкомітету в електронному вигляді (з поміткою у темі електронного листа «круглий стіл_25_09_2019». Назва файлу має відповідати прізвищу автора, наприклад: Заявка_ Петренко; Тези_Петренко.

Тези доповідей учасників увійдуть до збірника матеріалів міжнародного круглого столу «Прокурорське самоврядування: міжнародний та вітчизняний досвід».

Електронний варіант збірника буде розміщений на офіційному веб порталі Академії: napu.com.ua

Наукові повідомлення, які не будуть відповідати вимогам щодо їх оформлення, розглядатися не будуть.

Вимоги до наукових повідомлень

Обсяг – до 5 сторінок.

Оформлення тексту: формат А4; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; шрифт – Times New Roman, кегль − 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25 см.

Наукові повідомлення мають бути оформлені відповідно до зразка:

ПЕТРЕНКО Петро

доктор юридичних наук, професор, доцент

кафедри кримінального права

Національної академії

 прокуратури України,

м. Київ, Україна

ПРОКУРОРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Самоврядування – це тип соціального управління, за якого інтереси суб’єкта і об’єкта управління збігаються, тобто самі люди спільно приймають норми і рішення та діють з метою їх реалізації [1, с. 821].

 Список використаних джерел:

  1. Великий енциклопедичний словник/ за ред Ю.С. Шемшученка. Київ: Юридична думка. 2012. 1020 с.

У тексті та у списку використаних джерел не слід використовувати автоматичні виноски й автоматичну цифрову нумерацію  абзаців.

Авторам, які не мають наукового ступеня, необхідно до матеріалів додати витяг з протоколу засідання кафедри або рецензію кандидата чи доктора юридичних наук.

 Заявка

на участь у міжнародному

 круглому столі

«Прокурорське самоврядування:

міжнародний та вітчизняний досвід»

Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________

Місце роботи (навчання) __________________________________________________

Посада ______________________________________________________________________________

Науковий ступінь  ______________________________________________________________________________

Вчене звання ______________________________________________________________________________

Поштова адреса ______________________________________________________________________________

Адреса електронної пошти______________________________________________________________________

Контактні телефони ______________________________________________________________________________

Тема наукового повідомлення_______________________________________________________________ 

Форма участі (очна, заочна) _____________________________________________________

Місце проведення міжнародного круглого столу: адміністративна будівля Національної академії прокуратури України (вул. Юрія Іллєнка, 1-б, м. Київ, 04050, Україна).

Схема проїзду: http://www.ap.gp.gov.ua/ua/academy_location_scheme.html

Контактні особи:

Віктор Кощинець

тел.: +38-067-342-91-11

Валерій Кравчук

тел.: +38-097-903-21-21

Олександр Вінський

тел.: +38-067-770-15-26

 адреса електронної пошти оргкомітету:

tezysamovriaduvannia2019@ap.gp.gov.ua