Проіндексовані журнали Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Журнал «Вісник Асоціації кримінального права України» вперше успішно проіндексований у базі даних ICI Journals Master List на 2018 р.  Експерти Index Copernicus разрахували значення індекса Copernicus (ICV) для 2018 р.

ICV 2018 = 58,95

Журнал «Теорія і практика правознавства» успішно пройшов індексацію у базі даних ICI Journals Master List на 2018 р. Експерти Index Copernicus разрахували значення індекса Copernicus (ICV) для 2018 р.

ICV 2018 = 81,04

Журнал «Проблеми законності» успішно пройшов індексацію у базі даних ICI Journals Master List на 2018 р. Експерти Index Copernicus разрахували значення індекса Copernicus (ICV) для 2018 р.

ICV 2018 = 95,45

Журнал «Вестник Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Серия: философия, философия права, политология, соціологія» успішно пройшов індексацію у базі даних ICI Journals Master List на 2018 р. Експерти Index Copernicus разрахували значення індекса Copernicus (ICV) для 2018 р.

ICV 2018 = 86,65