У лютому-березні 2020 року запрошуємо до участі в роботі постійно діючої науково-практичної школи-семінару (тренінгу) «Сучасні технології навчальної діяльності викладача закладу вищої освіти»

Кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (за участі фахівців із НТУ «ХПІ» (м. Харків), ХНПУ імені Г. С. Сковороди (м. Харків), ХНАДУ (м. Харків), медичного коледжу ХМАПО (м. Харків) у лютому-березні 2020 року запрошує до участі в роботі постійно діючої науково-практичної школи-семінару (тренінгу) «Сучасні технології навчальної діяльності викладача закладу вищої освіти»!

Мета семінару: презентація сучасних методів навчання в закладах освіти; набуття нових педагогічних компетенцій у процесі тренінгу (за вибором учасників).

ТРЕНІНГОВІ ПРОГРАМИ:

1. Візуальна комунікація (кандидат педагогічних наук, доцент А. М. Приходько, ХНУМГ імені О. М. Бекетова).
2. Організація публікації в журналі наукометричної бази Scopus (WOS): алгоритм дій та комунікація з редколегією (кандидат філологічних наук, доцент О. О. Тєлєжкіна, ХНУМГ імені О. М. Бекетова).
3. Коучингові технології у викладанні (кандидат психологічних наук, доцент А. Є. Книш, НТУ «ХПІ»).

Організація роботи школи-семінару:
Кожна програма реалізується протягом 4 занять (1 раз/тиждень).
Результати роботи в програмах визначатимуться кваліфікаційним сертифікатом учасника (кількість годин із позначенням тем програм).
Вартість участі в кожній з програм — 400 грн.

Контактні телефони:
097-385-23-08 Блажко Тетяна Василівна.
057-707-31-05 кафедра Мовної підготовки, педагогіки та психології