Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.001 створена для проведення разового захисту дисертації Байрачної Марини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

тел. 704-93-61

 Інформація про прийняття до захисту дисертації

02.03.20 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Байрачної М.І. на тему: «Права та обов’язки подружжя за Сімейним кодексом України. Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 24 червня 2020 року о 10:00 годині у залі № 5 у
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Перенесення дати засідання