Контакти для пропозицій та зауважень стосовно освітньо-наукових програм, що реалізуються в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу заінтересовані сторони
 (здобувач вищої освіти, випускник аспірантури, представник роботодавця та інші особи)
можуть звернутись із пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукових програм,
що реалізуються в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

 

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові керівника Адреса поштової скриньки Телефон
1. Тацій Василь Якович, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор rector@nulau.edu.ua (057) 704-11-20
2.   Битяк Юрій Прокопович, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор 1prorector@nulau.edu.ua (057) 704-11-51
3. Гетьман Анатолій Павлович, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор apgetman@nulau.edu.ua (057) 704-11-35
4. Барабаш Юрій Григорович, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор yu.g.barabash@nlu.edu.ua (057) 704-93-94
5. Комаров Вячеслав Васильович, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, професор prorector_nmr@nulau.edu.ua (057) 704-11-55
6. Веренич Зінаїда Василівна, завідувач відділу аспірантури і докторантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого aspirantura@nulau.edu.ua (057) 704-93-78

 

п/п

Спеціальність (освітня програма) Гарант освітньо-наукової програми ерівник групи забезпечення) Адреса поштової скриньки Телефон
 

1.

 

081 «Право»

 

Гетьман Анатолій Павлович, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор

 

apgetman@nulau.edu.ua

 

(057) 704-11-35

 

2.

 

293 «Міжнародне право»

 

Яковюк Іван Васильович, завідувач кафедри права Європейського Союзу, доктор юридичних наук, професор

 

i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua

 

(057) 704-90-39