Нормативні документи

Положення про відділ аспірантури і докторантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (завантажити)

Положення «Про політику запобігання, попередження та боротьби з сексуальними домаганнями і дискримінацією в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого» (завантажити)

Положення «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого» (завантажити)

Положення «Про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на академічну мобільність» (завантажити)

Розпорядження «Про порядок затвердження кандидатів наук науковими керівниками аспірантів» (завантажити)

Положення «Про Науково-експертну раду Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»

Положення «Про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на академічну мобільність» (завантажити)

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів ступеня доктора філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення «Про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Правила прикріплення до кафедр Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Положення про критерії, правила і процедури рейтингового оцінювання навчальної, методичної, організаційної та наукової діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення «Про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспірантів) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»

Стратегія інтернаціоналізації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про освітньо-наукові програми_2020

Проект положення про вибори членів Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого