19.06.2020 р. дистанційно на платформі ZOOM відбувся міжвузівський науково-методичний семінар «Сучасні тенденції фізичного виховання студентської молоді у закладах вищої освіти України»

У роботі науково-методичного семінару взяли участь професорсько-викладацький склад, науковці та співробітники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківської державної академії фізичної культури, Харківського національного медичного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, Національного університету цивільного захисту України, Харківського обласного медичного коледжу.

Засідання відкрив завідувач кафедри фізичного виховання №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Попрошаєв, який зазначив, що проведення науково-методичного заходу за даною тематикою продиктовано необхідністю виявлення сучасних тенденцій розвитку системи фізичного виховання студентської молоді у закладах вищої освіти України, пошуку нових форм і методів проведення навчальних занять в умовах карантину і впровадження дистанційної форми навчання, обов’язково з урахуванням потреб та інтересів студентів. Також підкреслив, що розробка нових та освоєння існуючих методів і технологій дистанційного навчання зараз є одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри.

Виступи доповідачів на науково-методичному семінарі були присвячені обговоренню проблем сучасних тенденцій в системі освіти та зокрема у фізичному вихованні, спрямованих на формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей студентської молоді, та підвищення ефективності навчального процесу у закладах вищої освіти України з урахуванням впровадження інноваційних комп’ютерних технологій.

В ході дискусії були обговорені питання організації дистанційного навчання з фізичного виховання студентів, підкреслено переваги та недоліки проведення занять. Виявлено багато проблем та напрацьовані шляхи їх вирішення, а також підкреслено, що на даному етапі розвитку системи освіти не всі викладачі та студенти готові до проведення занять дистанційно (недостатньо якісний Інтернет зв’язок або відсутність сучасних електронних пристроїв/гаджетів затрудняють або унеможливлюють проведення занять дистанційно, деякі учасники навчального процесу недостатньою мірою володіють комп’ютерними технологіями), тому гостро стоїть питання підвищення кваліфікації викладачів у засвоєнні та вдосконаленні володіння комп’ютерними технологіями.

Підкреслено, що доповнення традиційних форм і методів організації й проведення занять з фізичного виховання електронними курсами, навчальними програмами, навчально-методичними комплексами (ЕНМК) та навчально-методичними посібниками (ЕНМП), що відповідають сучасним тенденціям розвитку системи освіти, дозволяє підвищити ефективність навчального (навчально-тренувального) процесу, якість засвоєння теоретичних знань, практичних умінь і навичок, а також максимально залучати всі категорії учасників навчально-виховного процесу до здорового способу життя й фізкультурно-оздоровчої діяльності.