Оголошення для стейкхолдерів

Запрошуємо вас взяти участь в обговоренні проєктів освітньо-наукових програм «Право» та «Міжнародне право» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії

зі спеціальностей: 081 «Право» (галузь знань 08 «Право»)

та 293 «Міжнародне право» (галузь знань 29 «Міжнародні відносини»).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати

до 28 червня 2020 року гарантам програм

«Право» Гетьман Анатолій Павлович проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор apgetman@nulau.edu.ua

 

(057) 704-11-35
«Міжнародне право» Яковюк Іван Васильович завідувач кафедри права Європейського Союзу, доктор юридичних наук, професор i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua (057) 704-90-39

Вдячні вам за співпрацю!