Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.004 створена для проведення разового захисту дисертації Петровської Олени Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

тел. 704-93-61 

Інформація про прийняття до захисту дисертації

18.09.20 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Петровської О.К. тему: «Корпоративна нормотворчість: загальнотеоретична характеристика». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 09 листопада 2020 року о 10:00 годині у залі № 5 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Про перенесення дати захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту