Питання до іспитів та заліків 2 рік навчання

Актуальні питання права власності на землю

Актуальні проблеми адміністративного права

Актуальні проблеми науки цивільного процесуального права

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності_питання 2020

Актуальні проблеми сімейного права

Доктрина та практика систем захисту прав людини

Докринальні проблеми адвокатури

Доктринальні проблеми вчення про злочин (2)

Доктринальні проблеми прокуратури

Загальна теорія криміналістики

Загальні положення екологічного права актуальні проблеми

Загальні положення цивільного права

Історія міжнародного права

Мовна компетентність науковця-юриста

Педагогіки та психології вищої школи

Правові засади функціонування кримінально-виконавчої системи

Проблеми господарського права

Сучасні теоретико-правові питання охорони земель

Доктринальні проблеми трудового права

Доктринальні проблеми кримінально-правового регулювання

Європейське корпоративне право

Політичний предмет конституції

Право власності та інші речові права

Проблеми теорії і практики кримінального процесуального доказування

Теоретичні та практичні проблеми бюджетно-правового регулювання