Наукометрія

Для підвищення наукометричних показників, вченим потрібно публікувати статті в провідних журналах світу, які входять до наукометричних баз даних: Scopus та Web of Science

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Українські журнали, що індексуються у Scopus

Рекомендації щодо користування наукометричною базою даних «Scopus»

Рейтинг України в БД Scopus

Шахраї та Scopus

Журнали, що не індексуються у Scopus