Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.017

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.017 створена для проведення разового захисту дисертації Демчини Тетяни Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

тел. 704-93-61

Інформація про прийняття до захисту дисертації

12.04.21 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Демчини Т.Ю. на тему: «Організаційно-правові засади реалізації принципу незалежності адвокатури». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 19 травня 2021 року о 10:00 годині у залі № 5 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту